Stina Gustavsson (-)

Stina Gustavsson (C)

Född år 1935
Avliden den 25 februari 2018

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1986-10-07 – 1994-10-03
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1991-11-13 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1989-02-24 – 1991-09-29
  • Valberedningen

  • Suppleant 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1991-10-15 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1982-85, 1986- Suppleant i Kulturutskottet 82/83 och 86/87-87/88, Socialutskottet 86/87-87/88, Bostadsutskottet 88/89-90/91 och Jordbruksutskottet 88/89-93/94. Ledamot av Kulturutskottet 82/83-84/85 och 88/89-93/94. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 91/92-93/94 och Valberedningen 91/92-93/94. - Ledamot av c-gruppens förtroenderåd 93/94.
 • Bostadsort

  Ryssby
 • Utbildning

  Realexamen 54. Lanthushållsskola 55. Hushållsseminarium 57. Hemkunskapslärare i realskola, grundskola och lanthushållskola 57-68, rektor för Ryssby yrkesskola 68-70. Hemkonsulent vid Kronobergs läns hushållningssällskap 72-82.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Kronobergs läns distrikt av Studieförbundet Vuxenskolan 72-75 och Sveriges Hembygdsförbund, vice ordförande 91-93, ordförande 93-. - Ledamot av styrelsen för Kronobergs länsförbund av Lantbrukarnas Riksförbund 71-82. - Ledamot av styrelsen för Ryssby avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordförande 79-85, och Kronobergs läns CKF-distrikt, vice ordförande 77-83, ordförande 83-91. Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd 80-95.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Kronobergs län 77-94, högskolan i Växjö 88-94, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 90-92 samt Språk- och folkminnesinstitutet 93-00. Ledamot av länsskolnämnden i Kronobergs län 82-88, läromedelsnämnden 86-89 samt delegationen för jämställdhetsforskning 87-90. - Ledamot av konsumentpolitiska kommittén 83-85, närradiokommittén 83-85, lotteriutredningen 91-92, konsumentpolitiska kommittén 92-94 och kommittén om kulturpolitikens inriktning 93-.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Ljungby kommunfullmäktige 74-79. Ledamot av kommunstyrelsen 74-79. Ledamot av kulturnämnden 71-73. - Ledamot av Kronobergs läns landsting 73-76 och 80-85. Ledamot av förvaltningsutskottet 80-82. Vice ordförande i kulturnämnden 74-79.
 • Föräldrar

  Arrendatorn John August Teofil Andersson och Hilda Kristina Sten

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

Motion 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson c med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Vi tar i denna motion upp vuxenstudier vid folkhögskolor. Enligt propositionen kommer studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning som inte bedriver studier


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden och markeringar men också ett par onödiga begränsningar


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen

Motion 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Ub88 av Stina Gustavsson och Christina Linderholm c med anledning av prop. 1993/94:242 Vissa ändringar i skollagen Regeringen föreslår ett förtydligande i 5 kap. 28 skollagen, innebärande att endast de som är behöriga till ett nationellt program kan tas in i en RH-anpassad RH=rörelsehindrad


Utskottsberedning: -1993/94:UbU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.