Stina Eliasson (C)

Stina Eliasson (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Titel ämneslärare
Född år 1927

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-11-20 – 1994-10-03
  • Ledig 1992-10-15 – 1992-11-19
  • Ordinarie 1988-10-03 – 1992-10-14
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1982-10-08
  • Ordinarie 1979-04-30 – 1979-06-02
  • Ordinarie 1978-10-20 – 1978-12-20
  • Ordinarie 1976-10-08 – 1978-10-18
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1988-02-08 – 1988-03-07
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1991-12-12 – 1994-10-02
  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1991-10-15 – 1992-03-11
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ers 1976-78. Rdl 1979-82, 1988- Suppl i KrU 76/77--81/82 och 88/89--93/94, FöU 77/78--78/79, JuU 79/80--81/82, FiU 84/85, 85/86 och 87/88, NU 85/86, LU 91/92--93/94 och AU 91/92. Led av LU 88/89--90/91.
 • Bostadsort

  Stugun
 • Utbildning

  Realexamen 44. Folkskollärarexamen 50. Folkskollärare 50-64. Ämneslärarkompetens 64. Ämneslärare 64-88.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Sveriges körförbund, vice ordförande, ordförande, och ledamot av Nordiska körkommittén. - Ledamot av styrelsen för Undersåkers avdelning av Centerns kvinnoförbund (CKF), ordf 55-63, Stuguns CKF-avdelning, ordförande 65-88, och Jämtlands läns CKF-distrikt, ordförande 75-93, samt CKF:s förtroenderåd 75-93. - Ledamot av Centerpartiets förtroenderåd.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Jämtlands län 80-88, Jämtlands läns allmänna försäkringskassa, ordförande 80-82, länsmuseet i Jämtlands län, talboks- och punktskriftsbiblioteket 89-95 och stiftelsen Svenska UNICEF-kommittén 90-. Ledamot av skolöverstyrelsens läromedelsnämnd 77-81, Nordiska museets nämnd 78-84, Socialförsäkringsnämnden i Jämtlands län, och Länsmuseernas samarbetsråd, ordförande. - Ledamot av 1979 års folkbokföringskommitté 80-81, bibelkommissionen 82-01 och kommittén för att se över reglerna om det allmännas skadeståndsansvar 91-93. Ledamot stat-kyrkadelegationen 96-98.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Stuguns kommunal/kommunfullmäktige 65-73. Ledamot av byggnadsnämnden 65-73. - Ledamot av Ragunda kommunfullmäktige 73-76. - Ledamot av Jämtlands läns landsting 71-80. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott 76-80. Ledamot av utbildningsnämnden, vice ordförande 73-76. - Ledamot av Undersåkers kyrkofullmäktige 56-63. - Ledamot av kyrkomötet 79-, 1:e vice ordförande 83-95, Svenska kyrkans centralstyrelse/Kyrkostyrelse 95-, 2:e vice ordförande 95-. Ledamot av Härnösands stifts stiftsfullmäktige, ordförande, och Härnösands stifts domkapitel 88-02.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Axel Landgren och lantbrukaren Olga Fors

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden och markeringar men också ett par onödiga begränsningar


Utskottsberedning: --1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A45 av Stina Eliasson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:A45 av Stina Eliasson c med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling I regeringens proposition 1993/94:140 finns många positiva förslag för Jämtlands län. Regeringens förslag ger belägg för ansvar och god vilja att leva upp till målen för regionalpolitiken, nämligen


Utskottsberedning: --1993/94:AU13
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson c med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor Bär- och grönsaksodling på friland är en arbetsintensiv produktion. Inte minst av sysselsättningsmässiga skäl är det viktigt att skapa goda möjligheter för denna typ av produktion.


Utskottsberedning: --1993/94:JoU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.