Sten Svensson (-)

Sten Svensson (M)

Född år 1937
Avliden den 11 februari 2023

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Socialutskottet

  • Ordförande 1994-10-12 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Vice ordförande 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1979-10-01 – 1982-10-03
  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 1982-10-04 – 1988-10-02
  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1984-10-02 – 1994-10-03
  • Suppleant 1982-10-04 – 1984-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1982-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1976- Suppleant i Näringsutskottet 76/77-78/79 och Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82, Näringsutskottet 82/83-87/88 och Socialutskottet 88/89-, vice ordförande 91/92-93/94, ordförande 94/95-. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 82/83-90/91, Nordiska rådets svenska delegation 82/83-83/84 och Talmanskonferensen 91/92-93/94. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 83/84- och Talmanskonferensen 94/95-. Stämmoombud hos Statsföretag AB och Svenska Varv AB 81/82-84/85 samt ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88. - Ledamot av styrelsen för riksdagens kristna grupp, kassör 81-88.
 • Bostadsort

  Skara
 • Utbildning

  Realexamen. Korrespondenskurser. Anställd vid arbetsmarknadsstyrelsen 59-65. Egen företagare i mediabranschen under 60-talet. Personalchef vid Scan Väst 65-70 och informationschef vid Dafgård AB 70-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Företagareförbundet 80-90, 2:e vice ordförande 87-90, Företagarnas Riksorganisation, vice ordförande 92-, och Sveriges Hantverksråd, ordförande 94-. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns avdelning av Arbetsmarknadstjänstemännens Riksförbund, ordförande 61-65. - Ledamot av styrelsen för Moderata ungdomsförbundet, 1:e vice ordförande 68-71. - Ledamot av styrelsen för Skaraborgs läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 63-, vice ordförande 71-89. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse 68-70.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Skaraborgs län, Västra Götalands län 80-, stiftelsen Samhällsföretag/Samhall AB 81-99. Ledamot av Riksrevisionsverkets råd 80-99. - Ledamot av 1975 års affärstidskommitté 77, sysselsättningsutredningen 77-79, 1978 års semesterkommitté 78-81, varuprovningskommittén 80-82, invandrarpolitiska kommittén 80-84, psykiatriutredningen 91-92, ordförande 91-92, och alkoholpolitiska kommissionen 92-, utredningen om doping 95-96. Ersättare för ledamot av delegationen för ungdomens sysselsättningsfrågor 78-81.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Skara kommunfullmäktige 71-88, ordförande 74-88. Ledamot av personalnämnden, ordförande 68-76, och centrala företagsnämnden, ordförande 74-76. Ledamot av lönenämnden 66-71, ordförande 69-71. - Ledamot av Skaraborgs läns landsting 74-78. Ledamot av personalnämnden 74-76. Verkställande direktör för Skara företagshälsovårdscentral AB 69-73.
 • Litteratur

  Arbetsmarknadspolitik (1968), Ägande och inflytande (1970, tillsammans med andra), Personalpolitik (1974), Demokrati på kommunala arbetsplatser (1975), Länsdemokrati - som vi ser det (1976), Tjänsteman i kläm (1976), Ägandespridning - som vi ser det (1978), Samhällsföretag - ett alternativ? (1984).
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Johan (John) Albert Svensson och Edit Katarina Olivia Arvidsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

Motion 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf43 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet I propositionen föreslår regeringen att det skall vara möjligt att ge dispens från kravet på styrkt identitet vid ansökan om svenskt medborgarskap. Enligt förslaget skall en person som skall erhålla


Utskottsberedning: -----1997/98:SfU15

med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Motion 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:So36 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Regeringen presenterar i propositionen en ny lag som skall reglera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården. Den nya lagen ersätter ett antal äldre lagar samt innehåller förslag


Utskottsberedning: -1997/98:SoU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd

Motion 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:So30 av Gullan Lindblad m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Inledning Tandvårdsförsäkringen har de senaste tre åren varit föremål för flera förslag till ändringar från regeringen och ett antal utredningar. Vid ett tillfälle har dessutom regeringen förelagt


Utskottsberedning: -----------1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.