Sten Lundström (V)

Sten Lundström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Malmö kommun
Titel förskollärare
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2006-10-02
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Valprövningsnämnden

  • Suppleant 1998-12-02 – 2002-12-09

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Debatt om förslag 2005/06:KU21 1 juni 2006 Riksdagen i en ny tid

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor

Motion 2001/02:Bo4 av Owe Hellberg och Sten Lundström (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Bo4 av Owe Hellberg och Sten Lundström v med anledning av prop. 2001/02:41 Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förlänga tidsfristen för ansökan om


Utskottsberedning: 2001/02:BoU3
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , ,

med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem

Motion 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2001/02:Fi6 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av förs. 2001/02:RR3 Riksdagens revisorers förslag angående statens stöd till kommuner med ekonomiska problem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om statens stöd till kommuner


Utskottsberedning: 2001/02:FiU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem

Motion 2001/02:T36 av Sten Lundström och Sven-Erik Sjöstrand (v)

Motion till riksdagen 2001/02:T36 av Sten Lundström och Sven-Erik Sjöstrand v med anledning av prop. 2001/02:20 Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att medel avsatta för anläggande av Citytunneln i Malmö bör överföras


Utskottsberedning: 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se