Stefan Plath (SD)

Stefan Plath (SD)

Tjänstgörande ersättare

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Malmö kommun, plats 256
Född år 1970
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post stefan.plath[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare för Sara Gille
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant
  • Utrikesutskottet

  • Extra suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-27 – 2022-09-26
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-04-05 – 2022-09-26
  • Utrikesutskottet

  • Extra suppleant 2022-01-11 – 2022-09-26
  • Extra suppleant 2021-11-09 – 2021-12-26
  • Extra suppleant 2021-09-29 – 2021-11-04
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2022-01-11 – 2022-09-26
  • Extra suppleant 2021-11-09 – 2021-12-26
  • Extra suppleant 2021-10-20 – 2021-11-04
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2022-01-11 – 2022-09-26
  • Extra suppleant 2021-11-09 – 2021-12-26
  • Extra suppleant 2021-10-20 – 2021-11-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar

Motion 2021/22:4371 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4371 av Patrik Jönsson m.fl. SD med anledning av skr. 2021/22:80 Riksrevisionens rapport om kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att övergripande utvärdera Trafikverkets arbete kring planering


Utskottsberedning: 2021/22:TU16
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 2 avslag, 1 bifall,

Motion 2021/22:4371 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4371 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.