Stefan Plath (SD)

Stefan Plath (SD)

Tillgänglig ersättare

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Malmö kommun
Född år 1970

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2022-09-26

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2021-09-27 – 2022-09-26
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-04-05 – 2022-09-26
  • Utrikesutskottet

  • Extra suppleant 2022-01-11 – 2022-09-26
  • Extra suppleant 2021-11-09 – 2021-12-26
  • Extra suppleant 2021-09-29 – 2021-11-04
  • Civilutskottet

  • Extra suppleant 2022-01-11 – 2022-09-26
  • Extra suppleant 2021-11-09 – 2021-12-26
  • Extra suppleant 2021-10-20 – 2021-11-04
  • Trafikutskottet

  • Extra suppleant 2022-01-11 – 2022-09-26
  • Extra suppleant 2021-11-09 – 2021-12-26
  • Extra suppleant 2021-10-20 – 2021-11-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall

Motion 2021/22:4701 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4701 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:234 Fordon ska kunna klampas i fler fall Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den nuvarande tidsgränsen på 36 timmar för klampning bör tas bort och tillkännager detta för regeringen.

Inlämnad: 2022-05-02 Förslag: 2
Utskottsberedning: 2021/22:TU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , 2 bifall,

Motion 2021/22:4701 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2021/22:4701 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet

Motion 2021/22:4507 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4507 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:166 Genomförande av mobilitetspaketet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av utbyggd kontroll av den yrkesmässiga trafiken och om vikten av effektiva sanktionsavgifter

Inlämnad: 2022-04-04 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:TU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4507 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 74 kB) Motion 2021/22:4507 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 81 kB)

med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet

Motion 2021/22:4385 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2021/22:4385 av Patrik Jönsson m.fl. SD med anledning av prop. 2021/22:83 Fjärde järnvägspaketet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag till ett förtydligande av lagen när det gäller vilka grunder som ska gälla

Inlämnad: 2022-02-02 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2021/22:TU9
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2021/22:4385 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) (docx, 71 kB) Motion 2021/22:4385 av Patrik Jönsson m.fl. (SD) (pdf, 75 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.