Stefan Hagfeldt (M)

Stefan Hagfeldt (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Östergötlands län
Titel byggnadsingenjör
Född år 1944

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2003-01-01 – 2006-10-02
  • Ordinarie 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 2003-01-01 – 2003-11-24
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Suppleant 2003-02-06 – 2003-11-24
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2003-01-01 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 2005/06:154 Förnybar el med gröna certifikat

Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med ett förslag att avveckla elcertifikatssystemet i enlighet med vad som anges i motionen. Riksdagen beslutar att kvotplikten skall beräknas utifrån en ambition om 15 TWh förnybar el 2016. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2005/06:NU17
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m) (doc, 47 kB) Motion 2005/06:N28 av Per Bill m.fl. (m) (pdf, 179 kB)

med anledning av skr. 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att genomföra den nationella handlingsplanen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad samverkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening


Utskottsberedning: 2005/06:SoU24
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): 13 avslag

Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 57 kB) Motion 2005/06:So42 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (pdf, 197 kB)

med anledning av prop. 2005/06:115 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om brister i vården och omsorgen för äldre. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökad sysselsättning för att säkerställa en god vård och omsorg. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2005/06:SoU26
Riksdagsbeslut (28 yrkanden): 28 avslag

Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (doc, 82 kB) Motion 2005/06:So40 av Cristina Husmark Pehrsson m.fl. (m) (pdf, 263 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se