Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Tidigare statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Frågestund: Frågestund
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Stillbild från Interpellationsdebatt: Oseriösa byggföretag
Interpellationsdebatt 2021/22:13 av Lars Beckman (M) 30 september 2021 Oseriösa byggföretag

Dokument:

Oseriösa byggföretag

Interpellation 2021/22:13 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:13 Oseriösa byggföretag av Lars Beckman M till Statsrådet Lena Micko S Regeringen har låtit en särskild utredare analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet EU 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU

Inlämnad: 2021-09-20 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2021/22:13 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Oseriösa byggföretag

Tystnadskultur i Sveriges kommuner

Interpellation 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2020/21:883 Tystnadskultur i Sveriges kommuner av Hans Rothenberg M till Statsrådet Lena Micko S I en uppmärksammad rapport, beställd av kommunstyrelsen i Göteborgs stad, konstateras att det finns en tystnadskultur där kommunanställda inte vågar ta upp allvarliga problem kopplade till extremism och organiserad

Inlämnad: 2021-08-26 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tystnadskultur i Sveriges kommuner

Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar

Interpellation 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD)

Interpellation 2020/21:604 Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar av Alexander Christiansson SD till Statsrådet Lena Micko S Småföretagen utgör cirka 96 procent av det svenska näringslivet tillsammans med medelstora företag utgör de runt 99 procent av näringslivet. Vidare skapas fyra av fem jobb av små och

Inlämnad: 2021-03-26 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2020/21:604 av Alexander Christiansson (SD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Småföretagens deltagande i offentliga upphandlingar

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.