Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Tidigare statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Frågestund 3 juni 2021 Frågestund
Frågestund 5 november 2020 Frågestund
Frågestund 1 oktober 2020 Frågestund

Dokument:

Idéburna aktörer i välfärden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:30 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/03102 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:30 av Camilla Waltersson Grönvall M Idéburna aktörer i välfärden Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det är min och regeringens avsikt att lämna proposition som rör idéburna aktörer i välfärden för riksdagsbehandling under

Svarsdatum: 2021-09-29 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:30 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 67 kB)

Oseriösa byggföretag

Interpellation 2021/22:13 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:13 Oseriösa byggföretag av Lars Beckman M till Statsrådet Lena Micko S Regeringen har låtit en särskild utredare analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet EU 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU

Inlämnad: 2021-09-20 Svarsdatum: 2021-09-30 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2021/22:13 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Oseriösa byggföretag

Striktare åtgärder kring miljölöften i reklam

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3529 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/02832 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3529 av Angelica Lundberg SD Striktare åtgärder kring miljölöften i reklam Angelica Lundberg har frågat mig om jag anser att det behövs större agerande från Konsumentverket och striktare kravställning på företag för att fullgod information

Svarsdatum: 2021-09-09 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3529 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se