Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Tidigare statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:13 av Lars Beckman (M) 30 september 2021 Oseriösa byggföretag

Dokument:

Konsumenters rätt till återbetalning av förbetalda resor

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1897 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2019/20:1897 av Lars Beckman M Konsumenters rätt till återbetalning av förbetalda resor Lars Beckman har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta på kort och lång sikt för att säkerställa såväl resebyråernas överlevnad som konsumenternas rätt till återbetalning av resor. Det nya coronaviruset som orsakar

Svarsdatum: 2020-08-19 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1897 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Hemtjänst för sommargäster

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1825 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

S2020/06069 Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1825 av Boriana Åberg M Hemtjänst för sommargäster Boriana Åberg har frågat civilministern om ministern överväger att ompröva rimligheten i att de hårt prövade kommunerna bara kan hoppas på att andra kommuner fattar beslut som skapar

Svarsdatum: 2020-08-12 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1825 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 88 kB)

Förutsättningar för att hantera coronapandemin

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2020/03215/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1824 av Boriana Åberg M Förutsättningar för att hantera coronapandemin Boriana Åberg har frågat mig om jag kan redogöra för att jag har säkerställt att kommuner och regioner i praktiken haft de resurser som krävts, till exempel i

Svarsdatum: 2020-07-31 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1824 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 87 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.