Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Tidigare statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:13 av Lars Beckman (M) 30 september 2021 Oseriösa byggföretag
Interpellationsdebatt 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M) 16 september 2021 Tystnadskultur i Sveriges kommuner
Frågestund 3 juni 2021 Frågestund

Dokument:

Skydd för bostäder

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3497 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/02798 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3497 av Roger Hedlund SD Skydd för bostäder Roger Hedlund har frågat mig om jag avser att ge Konsumentverket i uppdrag att i samverkanssatsning med andra berörda få till stånd en större informationssatsning till konsumenter om skydd

Svarsdatum: 2021-09-06 Frågeställare: Roger Hedlund (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3497 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 68 kB)

Tystnadskultur i Sveriges kommuner

Interpellation 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2020/21:883 Tystnadskultur i Sveriges kommuner av Hans Rothenberg M till Statsrådet Lena Micko S I en uppmärksammad rapport, beställd av kommunstyrelsen i Göteborgs stad, konstateras att det finns en tystnadskultur där kommunanställda inte vågar ta upp allvarliga problem kopplade till extremism och organiserad

Inlämnad: 2021-08-26 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2020/21:883 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tystnadskultur i Sveriges kommuner

Rättigheter för resande med kollektivtrafik

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3105 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Svar på fråga 2020/21:3105 av Lars Beckman M Rättigheter för resande med kollektivtrafik Lars Beckman har frågat mig vilka informationsinsatser eller övriga åtgärder jag avser att vidta för att öka kännedomen om rättigheterna för kollektivtrafikresenärer. Som framgår av civilutskottets nyligen genomförda uppföljning är

Svarsdatum: 2021-06-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3105 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 69 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.