Lena Micko (S)

Lena Micko (S)

Tidigare statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2021-11-30

  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 – 2021-11-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Militären Axel Micko och hemmafru Britt Micko.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, treårig humanistisk linje, Katedralskolan, Linköping. Studier i bl.a. franska, Linköpings universitet.
 • Anställningar

  Informationssekreterare, Linköpings kommun 79-81. Flyktingsamordnare, Linköpings kommun 81-88. Kommunalråd, Linköping 88-91 och 99-15. Resultatenhetschef för arbetsmarknads- och personalfrågor, Linköping 92-99.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Länsstyrelsen Östergötland 94-02. Ledamot, Statens Fastighetsverk 00-05. Ledamot, Bostadskreditnämnden 03-05. Ordförande, Fortifikationsverket 05-07. Ledamot, Fjärde AP-fondens styrelse 11-15.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot, kommunstyrelsen, Linköping 88-91 och 99-00, ordförande 01-06 och 14-15 samt vice ordförande 07-14. Styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Landsting 03-15, ordförande 15-19 och 2:e vice ordförande 19. Vice ordförande CEMR, Council of European Municipalities and Regions 15-19.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot, partistyrelsen, Socialdemokraterna 93-11. Ersättare, verkställande utskottet, Socialdemokraterna 11-17 och ledamot 17-. Ordförande, Föreningen Svenskt Flyg 07-11. Ledamot, KPA Pension 11-15 och ordförande 15-19. Ordförande, Socialdemokraterna Östergötland 12-15.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Frågestund 30 september 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:13 av Lars Beckman (M) 30 september 2021 Oseriösa byggföretag

Dokument:

Idéburna aktörer i välfärden

Svar på skriftlig fråga 2021/22:30 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/03102 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:30 av Camilla Waltersson Grönvall M Idéburna aktörer i välfärden Camilla Waltersson Grönvall har frågat mig om det är min och regeringens avsikt att lämna proposition som rör idéburna aktörer i välfärden för riksdagsbehandling under

Svarsdatum: 2021-09-29 Frågeställare: Camilla Waltersson Grönvall (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:30 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 67 kB)

Oseriösa byggföretag

Interpellation 2021/22:13 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2021/22:13 Oseriösa byggföretag av Lars Beckman M till Statsrådet Lena Micko S Regeringen har låtit en särskild utredare analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet EU 2019/2161 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU

Inlämnad: 2021-09-20 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Interpellation 2021/22:13 av Lars Beckman (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Oseriösa byggföretag

Striktare åtgärder kring miljölöften i reklam

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3529 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S)

Fi2021/02832 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3529 av Angelica Lundberg SD Striktare åtgärder kring miljölöften i reklam Angelica Lundberg har frågat mig om jag anser att det behövs större agerande från Konsumentverket och striktare kravställning på företag för att fullgod information

Svarsdatum: 2021-09-09 Frågeställare: Angelica Lundberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:3529 besvarad av Statsrådet Lena Micko (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.