Heléne Fritzon (S)

Heléne Fritzon (S)

Europaparlamentariker

Parti Socialdemokraterna
Född år 1960

Aktuella uppdrag

  • Europaparlamentet

  • Ledamot

  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2019-07-02 – 2024-07-02
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2017-07-27 – 2019-01-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Rekrytering av internationell kompetens
Interpellationsdebatt 2016/17:580 av Sofia Fölster (M) 28 september 2017 Rekrytering av internationell kompetens

Dokument:

Ersättning vid expropriation av bostäder

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1640 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:1640 av Emma Hult MP Ersättning vid expropriation av bostäder Emma Hult har frågat mig om jag avser att ta några initiativ med anledning av det som framkommit i promemorian Ersättning vid expropriation av bostäder Ds 2016:16När expropriationslagen utarbetades förutsågs inte samhällsomvandlingar av

Svarsdatum: 2018-09-19 Frågeställare: Emma Hult (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1640 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 80 kB)

Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1614 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/04047/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1614 av Markus Wiechel SD Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen Markus Wiechel har frågat mig hur jag ser på det avtal som tecknats mellan Tyskland och Spanien och om det är

Svarsdatum: 2018-08-22 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1614 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 86 kB)

Utvisning av utländsk arbetskraft med goda arbetsvillkor

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1613 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/04027/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1613 av Christian Holm Barenfeld M Utvisning av utländsk arbetskraft med goda arbetsvillkor Christian Holm Barenfeld har frågat mig om jag anser att det är rimligt att enskilda straffas med

Svarsdatum: 2018-08-22 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1613 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 84 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.