Heléne Fritzon (S)

Heléne Fritzon (S)

Europaparlamentariker

Parti Socialdemokraterna
Född år 1960

Aktuella uppdrag

  • Europaparlamentet

  • Ledamot

  • Europaparlamentet

  • Ledamot 2019-07-02 – 2024-07-02
  • Justitiedepartementet

  • Statsråd 2017-07-27 – 2019-01-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Avvisningar
Interpellationsdebatt 2017/18:579 av Jeff Ahl (-) 28 juni 2018 Avvisningar
Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbud mot barnäktenskap
Interpellationsdebatt 2017/18:552 av Mikael Eskilandersson (SD) 8 juni 2018 Förbud mot barnäktenskap
Stillbild från Interpellationsdebatt: Förbud mot bigami
Interpellationsdebatt 2017/18:551 av Mikael Eskilandersson (SD) 8 juni 2018 Förbud mot bigami
Stillbild från Interpellationsdebatt: Ändringar i utlänningslagen
Interpellationsdebatt 2017/18:524 av Kent Ekeroth (SD) 8 juni 2018 Ändringar i utlänningslagen

Dokument:

Hanteringen av asylärenden från Finland

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07150/POL Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1909 av Markus Wiechel SD Hantering av asylärenden från Finland Markus Wiechel har frågat mig hur jag hanterar utvecklingen med migranter som kommer från Finland och om jag avser verka för några generella åtgärder för

Svarsdatum: 2017-09-19 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1909 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 40 kB)

Svårigheter att få främlingspass

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1892 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07090/POL Justitiedepartementet Migrationsminister och biträdande justitieminister Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1892 av Sara Karlsson S Svårigheter att få främlingspass Sara Karlsson har frågat mig om några initiativ har tagits eller planeras för att avhjälpa situationen för personer från Afghanistan

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Sara Karlsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1892 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 41 kB)

Åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1887 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Dnr Ju2017/07091/POL Justitiedepartementet Migrations- och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1887 av Markus Wiechel SD Åldersbedömning av ensamkommande barn och ungdomar Markus Wiechel har frågat mig om jag avser att säkerställa att fler asylsökande inom kategorin ensamkommande flyktingbarn

Svarsdatum: 2017-09-13 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1887 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 44 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.