Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 87
Född år 1978

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Socialdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-01-01 – 2014-10-02
  • Ledig 2013-11-04 – 2013-12-31
  • Ordinarie 2013-04-15 – 2013-11-03
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2019-10-01
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13-. Suppleant finansutskottet 13-14. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003-191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Hassan Shekarabi och Sajadi Sahra.
 • Utbildning

  Juristexamen och journalistutbildning.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt 15-.
 • Litteratur

  Vinst och den offentliga tjänstemarknaden - en rättslig analys (12).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Det utökade bostadsbidraget till barnfamiljer

Svar på skriftlig fråga 2020/21:383 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:383 av Maj Karlsson V Det utökade bostadsbidraget till barnfamiljer Maj Karlsson har frågat Lena Hallengren om varför inte ekonomiskt utsatta barnfamiljer med ekonomiskt bistånd får ta del av det tidsbegränsade tilläggsbidraget inom bostadsbidraget och vad hon avser att göra för att säkerställa att

Svarsdatum: 2020-11-18 Frågeställare: Maj Karlsson (V)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:383 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 83 kB)

Kvalificering till välfärden för nyanlända

Svar på skriftlig fråga 2020/21:373 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:373 av Maria Malmer Stenergard M Kvalificering till välfärden för nyanlända Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att nyanlända successivt ska få del av de svenska välfärdssystemen, i takt med att de arbetar och betalar skatt. Den svenska socialförsäkringen

Svarsdatum: 2020-11-18 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:373 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 88 kB)

Vägen till arbete efter nekad sjukpenning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:358 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2020/21:358 av Elisabeth Björnsdotter Rahm M Vägen till arbete efter nekad sjukpenning Elisabeth Björnsdotter Rahm har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att de omnämnda myndigheterna uppfyller de lagstadgade krav som finns om omställning till någon form av sysselsättning vid

Svarsdatum: 2020-11-18 Frågeställare: Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:358 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 80 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se