Ardalan Shekarabi (S)

Ardalan Shekarabi (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 87
Född år 1978

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Socialdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2014-10-03 – 2022-09-26
  • Ordinarie 2014-01-01 – 2014-10-02
  • Ledig 2013-11-04 – 2013-12-31
  • Ordinarie 2013-04-15 – 2013-11-03
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2013-04-15 – 2014-09-29
  • Finansdepartementet

  • Statsråd 2014-10-03 – 2019-10-01
  • Socialdepartementet

  • Statsråd 2019-10-01 –

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 13-. Suppleant finansutskottet 13-14. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 141003-191001 och statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 191001-.
 • Föräldrar

  Hassan Shekarabi och Sajadi Sahra.
 • Utbildning

  Juristexamen och journalistutbildning.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, Uppsala läns socialdemokratiska partidistrikt 15-.
 • Litteratur

  Vinst och den offentliga tjänstemarknaden - en rättslig analys (12).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Skadestånd till morddömda

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1943 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Svar på fråga 2019/20:1943 av Boriana Åberg M Skadestånd till morddömda Boriana Åberg har frågat justitie- och migrationsministern om han avser att initiera en översyn av den lagstiftning som reglerar det statliga personskadeskyddet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Det statliga

Svarsdatum: 2020-08-27 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1943 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 88 kB)

Åtgärder för en ordnad spelmarknad

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1889 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2020/03271/OU Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1889 av Saila Quicklund M Åtgärder för en ordnad spelmarknad Saila Quicklund har frågat mig vilka konkreta åtgärder som jag avser att vidta för att upprätthålla ordning och reda på spelmarknaden och för att intentionerna med den nya spellagen uppnås.

Svarsdatum: 2020-08-13 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1889 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 90 kB)

Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

S2020/06126/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1859 av Julia Kronlid SD Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper Julia Kronlid har frågat mig om medborgare som omfattas av den tillfälliga utökade rätten till förebyggande sjukpenning, förutsatt att smittspridningen

Svarsdatum: 2020-08-07 Frågeställare: Julia Kronlid (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1859 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 84 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se