Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2020/21:532 av Kristina Axén Olin (M) 9 april 2021 Förseningen av digitaliserade nationella prov
Frågestund 25 mars 2021 Frågestund
Interpellationsdebatt 2020/21:514 av Roger Haddad (L) 11 mars 2021 Obehöriga lärare
Interpellationsdebatt 2020/21:436 av Roger Haddad (L) 11 mars 2021 Förskolor med koppling till extremism

Ökad samhällskunskapsutbildning om partihistoria

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2382 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/01987 Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2382 av Björn Söder SD Ökad samhällskunskapsutbildning om partiernas historia Björn Söder har frågat mig om jag avser att vidta några särskilda åtgärder för att öka kunskaperna i skolorna om partiernas egentliga historia.

Svarsdatum: 2021-04-07 Frågeställare: Björn Söder (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2382 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Niqab-, burka- och slöjförbud i förskola, grundskola och gymnasieskola

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2356 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2021/ 01927 Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:2356 av Sara Gille SD Niqab-burka- och slöjförbud i förskola, grundskola och gymnasieskola Sara Gille har frågat mig om jag och regeringen ämnar införa ett niqab-burka- och slöjförbud i förskola, grundskola och gymnasieskola och om inte, varför. Utgångspunkten är att

Svarsdatum: 2021-04-07 Frågeställare: Sara Gille (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2356 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 87 kB)

Munskydd i skolan

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2272 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Svar på fråga 2020/21:2272 av Markus Wiechel SD Munskydd i skolan Markus Wiechel har frågat mig om jag ser att det är ett problem med stigmatisering eller rent av förbud mot munskydd i skolan, och om jag avser att vidta några åtgärder i syfte att snarare uppmuntra munskydd eller på annat sätt ändra detta. Låt mig först

Svarsdatum: 2021-03-31 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2020/21:2272 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se