Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-190121. Utbildningsminister, Utbildningsdepartementet 190121-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under pandemin

Interpellation 2020/21:363 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2020/21:363 Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under pandemin av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Skolverksamheterna har nu från större delen av 2020 erfarenheter av hur pandemin påverkat skolans undervisning. Det gäller främst gymnasieskolan men också grundskolan och vuxenutbildningen.

Inlämnad: 2021-01-25 Svarsdatum: 2021-02-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:363 av Roger Haddad (L) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppföljning av elevernas kunskapsutveckling under pandemin

Statsbidrag till studieförbunden

Interpellation 2020/21:303 av John Weinerhall (M)

Interpellation 2020/21:303 Statsbidrag till studieförbunden av John Weinerhall M till Utbildningsminister Anna Ekström S Studieförbundens verksamhet utgör en stor del av den statliga kulturbudgeten och de allra flesta av Sveriges kommuner ger också bidrag till studieförbunden. Bara det statliga statsbidraget genom Folkbildningsrådet

Inlämnad: 2021-01-15 Svarsdatum: 2021-01-28 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:303 av John Weinerhall (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statsbidrag till studieförbunden

Bussning som integrationsåtgärd i skolan

Interpellation 2020/21:249 av Jörgen Grubb (SD)

Interpellation 2020/21:249 Bussning som integrationsåtgärd i skolan av Jörgen Grubb SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I stället för att tillse att alla skolor är bra skolor med arbetsro och goda elevresultat börjar kommunala huvudmän nu ge upp och i stället föreslå bussning av elever som integrationsåtgärd och

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-15 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:249 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bussning som integrationsåtgärd i skolan

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se