Anna Ekström (S)

Anna Ekström (S)

Utbildningsminister

Parti Socialdemokraterna
Titel Jur.kand.
Född år 1959

Aktuella uppdrag

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister

  • Utbildningsdepartementet

  • Utbildningsminister 2019-01-21 –
  • Statsråd 2016-09-13 – 2019-01-21

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (gymnasie- och kunskapslyftsminister), Utbildningsdepartementet 160913-.
 • Föräldrar

  Riksåklagaren Torsten Jonsson och Birgitta Jonsson, f. Gyllenhammar.
 • Utbildning

  Grundkurs i historia, Stockholms universitet 80. Jur.kand., Stockholms universitet 88. Riksdagens stenografiutbildning 89.
 • Anställningar

  Tingsnotarie, Huddinge tingsrätt 88-90. Biträdande sekreterare, LOA-utredningen 90-92. Sekreterare, arbetsdomstolen 92-98. Sekreterare, 1995 års arbetsrättskommission 95-96. Ämnessakkunnig, Statsrådsberedningen 97-98. Statssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet 98-99. Statssekreterare, Näringsdepartementet 99-01. Generaldirektör, Statens skolverk 11-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ordförande, ILO-kommittén 98-01. Ledamot, EU:s högnivågrupp för sysselsättning, ledd av Wim Kok 03. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i förskolan 03-06. Vice ordförande, Uppsala universitets konsistorium 03-13. Ledamot, Globaliseringsrådet 07-09. Ordförande, Delegationen för jämställdhet i skolan 08-10. Ledamot, Nationalkommittén för Raoul Wallenberg och Raoul Wallenberg Academy 12-16. Ordförande, Linköpings universitets styrelse 13-16. Ordförande, 2015 års skolkommission 15-16.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ordförande, SACO/SRs studeranderåd 85-87. Ordförande, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa 01-11. Styrelseledamot, Europafacket, EFS 01-11. Ordförande, Saco (omvald 2005 och 2009) 01-11. Styrelseledamot, Första AP-fonden 02-11. Styrelseledamot AMS, 02-07. Styrelseledamot, Bruegel (Europeisk tankesmedja) 07-16. Styrelseledamot, svenska Transparency International 08-11.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2019/20:250 av Roger Haddad (L) 23 januari 2020 Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna
Interpellationsdebatt 2019/20:221 av Gudrun Brunegård (KD) 23 januari 2020 Behörighetskraven för vuxenutbildningen
Interpellationsdebatt 2019/20:198 av Daniel Riazat (V) 20 december 2019 Det fria skolvalet
Interpellationsdebatt 2019/20:160 av Gudrun Brunegård (KD) 9 december 2019 Religiös propaganda som läromedel

Dyslexi och nationella prov

Svar på skriftlig fråga 2019/20:753 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/00146/S Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:753 av Betty Malmberg M Dyslexi och nationella prov Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att elever med dyslexi inte ska behöva uppfatta sig som missgynnade då de skriver nationella prov.

Svarsdatum: 2020-01-22 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:753 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 88 kB)

Bristen på hantverkare

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S)

U2020/ 00049/GV Utbildningsdepartementet Utbildningsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:727 av Lotta Finstorp M Bristen på hantverkare Lotta Finstorp har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder på nationell nivå för att öka antalet sökande till de gymnasiala hantverks-utbildningarna. Jag delar Lotta

Svarsdatum: 2020-01-15 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:727 besvarad av Utbildningsminister Anna Ekström (S) (docx, 85 kB)

Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna

Interpellation 2019/20:250 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2019/20:250 Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen presenterade Skolverket 2019 års statistik för skolverksamheterna. Det fanns en del att glädjas över, men också en del som bekymrar oerhört för första gången sedan 2011 sjunker

Inlämnad: 2020-01-13 Svarsdatum: 2020-01-23 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:250 av Roger Haddad (L) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se