Ann Linde(S)

Ann Linde (S)

Statsråd

Parti Socialdemokraterna
Född år 1961

Aktuella uppdrag

    • Utrikesdepartementet

    • Statsråd

    • Utrikesdepartementet

    • Statsråd 2016-05-25 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Frågestund 20 april 2017 Frågestund
Frågestund 16 mars 2017 Frågestund
Debatt om förslag 2016/17:UU4 15 mars 2017 Kommissionens arbetsprogram 2017
Interpellationsdebatt 2016/17:319 av Richard Jomshof (SD) 28 februari 2017 Världens första feministiska regering

Handel med västsahariska produkter

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1182 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1182 av Lotta Johnsson Fornarve (V) Handel med västsahariska produkter Lotta Johnsson Fornarve har frågat mig om jag anser att svenska myndigheter eller statligt ägda bolag, utifrån EU-domstolens dom, kan ge finansiellt stöd eller garantier

Svarsdatum: 2017-04-12 Frågeställare: Lotta Johnsson Fornarve (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1182 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 51 kB)

Polens demokrati

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1142 av Tina Acketoft (L) Polens demokrati Tina Acketoft har frågat utrikesministern på vilket sätt hon avser agera för att stötta kommissionär Timmermans i frågan om rättsstatsutvecklingen i Polen. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2017-04-05 Frågeställare: Tina Acketoft (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1142 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 43 kB)

Utländska studenter vid svenska folkhögskolor

Svar på skriftlig fråga 2016/17:995 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:995 av Pål Jonson (M) Utländska studenter vid svenska folkhögskolor Pål Jonson har frågat mig om regeringen avser verka för att Svenska institutet ska återuppta möjligheten att erbjuda stipendier genom friplatstermin för utlandsstudenter

Svarsdatum: 2017-03-15 Frågeställare: Pål Jonson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:995 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 37 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.