Ann Linde (S)

Ann Linde (S)

Utrikesminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1961

Aktuella uppdrag

  • Utrikesdepartementet

  • Utrikesminister

  • Utrikesdepartementet

  • Utrikesminister 2019-09-10 –
  • Statsråd 2016-05-25 – 2019-09-10

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Statsråd (EU- och handelsminister), Utrikesdepartementet 160525-190121, statsråd (utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor), Utrikesdepartementet 190121-190910 och utrikesminister, Utrikesdepartementet 191001-.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, teknisk linje, teleteknisk inriktning 77-81. Fil.kand., statsvetenskap, sociologi och nationalekonomi, Stockholms universitet 94.
 • Anställningar

  Förbundssekreterare, Sveriges Elevers Centralorganisation, Seco 81-82. Generalsekreterare, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer, LSU 84-88. Departementssekreterare, Civil-, Inrikes och Utrikesdepartementen 89-93. Utredningssekreterare, S-gruppen i riksdagens EU-nämnd och socialdemokratiska riksdagsgruppen 93-94. Politiskt sakkunnig till utrikeshandels-, EU-minister Mats Hellström samt handelsminister och senare försvarsminister Björn von Sydow 94-98. Internationell samordnare, socialdemokratiska riksdagsgruppens kansli 99-00. Internationell sekreterare, Socialdemokraterna, chef för internationella staben samt medlem av partiexpeditionens ledningsgrupp 00-13. Chef för internationella avdelningen, ESP, Europeiska socialdemokratiska partiet, Bryssel 13-14. Statssekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman 14-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Europarådets styrkommitté för ungdomsfrågor 89-93. Expert i Ungdomskommittén 90. Expert i Generationsutredningen 93.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ständigt adjungerad till SSU:s internationella utskott 81-91. Styrelseledamot, Statens ungdomsråd 83-88. Europarådets styrelse och verkställande utskott för Europeiska ungdomsfonden och Europeiska ungdomscentret, Strasbourg 91-93. Vice ordförande, Olof Palmes Internationella Center 01-13. Ledamot, Samaks (Samarbetsorganisationen för de nordiska socialdemokratiska partierna och fackföreningsrörelsen) utrikes- och säkerhetspolitiska arbetsgrupp 01-13.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Undermåliga djurmarknader

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1397 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1359 av Jessica Rosencrantz M Djurhållningen i Kina och fråga 2019/20:1397 av Markus Wiechel SD Undermåliga djurmarknader Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka initiativ och åtgärder jag har tagit i relationerna med Kina för att förbättra

Svarsdatum: 2020-05-27 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1397 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Gemensamt europeiskt förhållningssätt i relationen till Peking

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1361 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1361 av Hans Wallmark M Gemensamt europeiskt förhållningssätt i relationen till Peking Hans Wallmark har frågat mig om jag haft kännedom om den av Sverige och EU underskrivna artikeln i China Daily inför dess publicering och om detta föranleder

Svarsdatum: 2020-05-27 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1361 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 86 kB)

Djurhållningen i Kina

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1359 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:1359 av Jessica Rosencrantz M Djurhållningen i Kina och fråga 2019/20:1397 av Markus Wiechel SD Undermåliga djurmarknader Jessica Rosencrantz har frågat mig vilka initiativ och åtgärder jag har tagit i relationerna med Kina för att förbättra

Svarsdatum: 2020-05-27 Frågeställare: Jessica Rosencrantz (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1359 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 89 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se