Sonja Rembo (-)

Sonja Rembo (M)

Född år 1933
Avliden den 1 februari 2023

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1997-09-15

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1993-05-20 – 1997-09-15
  • Ledig 1993-03-23 – 1993-05-19
  • Ordinarie 1992-05-16 – 1993-03-22
  • Ledig 1992-03-09 – 1992-05-15
  • Ordinarie 1991-06-03 – 1992-03-08
  • Ledig 1991-04-19 – 1991-06-02
  • Ordinarie 1990-03-24 – 1991-04-18
  • Ledig 1990-02-12 – 1990-03-23
  • Ordinarie 1979-10-01 – 1990-02-11
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-25 – 1995-10-10
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-02
  • Suppleant 1979-10-01 – 1982-10-03
  • Finansutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1997-09-15
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1979-10-01 – 1985-09-29
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1997-09-15
  • Ledamot 1988-10-10 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1994-10-03 – 1997-09-15
  • Besvärsnämnden

  • Ledamot 1994-10-18 – 1997-09-15
  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 79/80-81/82 och 94/95-95/96 samt Socialförsäkringsutskottet 79/80-84/85. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 82/83-93/94 och Finansutskottet 94/95-96/97. Suppleant i Lönedelegationen 79/80-84/85, Talmanskonferensen 94/95-96/97 och Valberedningen 94/95-96/97. Ledamot av Krigsdelegationen 88/89-96/97 och Besvärsnämnden 91/92-96/97. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 85-97, 2:e vice ordförande 95-97.
 • Bostadsort

  Göteborg
 • Utbildning

  Realexamen 49. Göteborgs handelsinstitut 51. Sekreterare hos Axel H Ågren AB 51-53, Söderquist & Albihn AB 53-54, Göteborgs Hamn 55-62, Mazetti AB i Malmö 63-65, Svenska ICI AB 65-68 och Svenska Kullagerfabriken AB i Göteborg 68-79.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Moderata kvinnoförbundet i Göteborg, 1:e vice ordförande 76-81. - Ledamot av styrelsen för Göteborgs och Bohus läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 73-92, 1:e vice ordförande 78-83, ordförande 89-92.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av försäkringsinspektionen 81-91 och finansinspektionen 91-92. Ledamot av styrelsen för arbetsmarknadsstyrelsen 92-95. - Ledamot av socialberedningen 80-83, kommittén för att analysera konsekvenserna av olika arbetstidsreformer 87-89, 1992 års arbetsrättskommitté 92-94 och arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av social distriktsnämnd i Göteborg 74-79. Ledamot av hamnstyrelsen 83-84 och Göteborgs Hamn AB 85-.
 • Föräldrar

  Radiotelegrafisten Alvar Ninian Andersson Rembo och Svea Junis Hillevi Gregorsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi91 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av skr. 1996/97:118 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Inledning Regeringens skrivelse har detta år utvecklats innehållsligt, vilket vi finner positivt eftersom vi föregående år efterlyste en mer ingående redovisning av utvecklingstendenser


Utskottsberedning: ---------------1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (30 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi59 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Sammanfattning I denna motion redovisas våra förslag avseende kommunsektorn med anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Kommunalskatten är den direkta skatt som utgör den största


Utskottsberedning: ----------1996/97:FiU15 1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1996/97:Fi54 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition Värdepapperscentralen VPC AB och statens engagemang i infrastrukturen på den svenska finansmarknaden I den ekonomiska vårpropositionen föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen


Utskottsberedning: ---1996/97:FiU20
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.