Annika Strandhäll (S)

Annika Strandhäll (S)

Socialminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1975

Aktuella uppdrag

  • Socialdepartementet

  • Socialminister

  • Socialdepartementet

  • Socialminister 2017-07-27 –
  • Socialförsäkringsminister 2014-10-03 – 2017-07-27

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Ledamot i regeringens delegation för jämställdhet i arbetslivet 11-14. Statsråd (socialförsäkringsminister), Socialdepartementet 141003-.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, slutår 95. TCO facklig högskola 07. Fullmaktsutbildning Vision 07. Organisation och ledarskap, Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 07. Arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 07-08.
 • Anställningar

  Projektassistent, arbetsmarknadsprojektet Föreningskraft, utvecklingssekreterare, AT 1000 och projektledare för arbetsmarknadsprojektet Föreningsslussen, Göteborgs stad 96-11. Förbundsordförande, Vision 11-14.
 • Kommunala uppdrag

  Avdelningsstyrelsen Göteborg, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor och rekrytering 99-00.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Vice ordförande och arbetsmiljöansvarig, SKTF Göteborg 00-02 och ordförande 05-08. 2:e vice förbundsordförande, Vision 08-11. Styrelseledamot, försäkringsbolaget Folksam Sak 11-13 och vice styrelseordförande 13-14. Ledamot, TCO:s styrelse 11-14. Styrelseledamot, Omställningsfonden 11-14. Styrelseledamot, Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR 11-14. Vice ordförande, LO-TCO:s biståndsnämnd 13-14.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Interpellationsdebatt 2017/18:545 av Per-Ingvar Johnsson (C) 25 maj 2018 Möjligheterna att få utlandsvård
Interpellationsdebatt 2017/18:519 av Lotta Finstorp (M) 25 maj 2018 Omhändertagande av berusade personer
Interpellationsdebatt 2017/18:516 av Jeff Ahl (-) 18 maj 2018 Invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården
Interpellationsdebatt 2017/18:432 av Erik Andersson (M) 18 maj 2018 Vårdköerna i Sverige

En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03653/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1492 av Robert Hannah L En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv Robert Hannah har frågat mig om jag och regeringen anser att informationsplikten för personer som lever med smittfri hiv uppfyller sitt ändamål,

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1492 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 83 kB)

Nationell plan för hepatit C

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/03618/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1482 av Jenny Petersson M Nationell plan för hepatit C Jenny Petersson har frågat mig vad regeringen och då främst ministern avser att göra i fråga om nationell plan på området, för att försäkra sig om att så många som möjligt får

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1482 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 85 kB)

Äldreförsörjningsstödets innebörd

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1476 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

S2018/ 03612 SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1476 av Markus Wiechel SD Äldreförsörjningsstödets innebörd Marcus Wiechel har frågat statsrådet Lena Hallengren om hon anser att nuvarande system med äldreförsörjningsstödet är rättvist och fungerar bra, eller om hon avser att

Svarsdatum: 2018-06-20 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1476 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 89 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.