Siri Dannaeus (FP)

Siri Dannaeus (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel lärare
Född år 1937

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1996-02-26 – 1998-10-05
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1996-03-27 – 1998-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1996-03-27 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet

Motion 1997/98:A68 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:A68 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:177 Ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet 1 Inledning I propositionen föreslår regeringen att en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet införs. Lagen skall omfatta både direkt och indirekt


Utskottsberedning: ------------------1997/98:AU14

med anledning av prop. 1997/98:165 Utveckling och rättvisa - en politik för storstaden på 2000-talet

Motion 1997/98:A64 av Elver Jonsson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:A64 av Elver Jonsson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:165 Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet 1 Inledning Storstaden har stora kontraster. Många människor bor i storstadens utsatta förorter. Arbetslösheten är hög, utbildningsnivån är låg, allt för många


Utskottsberedning: --------------------------------------------------1997/98:AU14 1998/99:AU2
Riksdagsbeslut (76 yrkanden): , , 75 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Motion 1997/98:Ub29 av Ola Ström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub29 av Ola Ström m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. En grundskola som lägger grunden Sammanfattning Den svenska skolan måste bli mer kvalitetsinriktad. För att svenska elever skall kunna möta kunskapssamhällets


Utskottsberedning: -------------1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.