Sanna Backeskog (S)

Sanna Backeskog (S)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Gävleborgs län, plats 166
Född år 1985
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post sanna.backeskog[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Justitieutskottet

  • Suppleant
  • Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

  • Suppleant 2022-10-11 –

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Kapacitetsbrist på grund av reserverad el

Skriftlig fråga 2022/23:711 av Sanna Backeskog (S)

Fråga 2022/23:711 Kapacitetsbrist på grund av reserverad el av Sanna Backeskog S till Energi- och näringsminister Ebba Busch KD Företag med stort energibehov har i olika delar av landet blivit nekade anslutning till elnätet på grund av kapacitetsbrist. Det finns givetvis olika anledningar till den rådande kapacitetsbristen.

Inlämnad: 2023-05-23 Svarsdatum: 2023-05-31 Besvarare: Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:711 av Sanna Backeskog (S) (pdf, 87 kB)

Ojämlika förutsättningar i det tidiga livet

Interpellation 2022/23:367 av Sanna Backeskog (S)

Interpellation 2022/23:367 Ojämlika förutsättningar i det tidiga livet av Sanna Backeskog S till Socialminister Jakob Forssmed KD Att alla barn får en bra start i livet, med goda uppväxtvillkor som stimulerar deras tidiga utveckling, inlärning och hälsa, är avgörande för att uppnå en jämlik hälsa bland barn och vuxna.

Inlämnad: 2023-05-23 Besvarare: Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Interpellation 2022/23:367 av Sanna Backeskog (S) (pdf, 107 kB)

Vård för barn med psykisk ohälsa

Skriftlig fråga 2022/23:693 av Sanna Backeskog (S)

Fråga 2022/23:693 Vård för barn med psykisk ohälsa av Sanna Backeskog S till Statsrådet Acko Ankarberg Johansson KD Ojämlikheter i hälsa drivs till del av ojämlikheter i resurser. Sju områden där resursbristen är särskilt viktig för hälsoutvecklingen har identifierats: det tidiga livet, utbildning, arbete, inkomster,

Inlämnad: 2023-05-17 Svarsdatum: 2023-05-24 Besvarare: Socialminister Jakob Forssmed (KD)

Skriftlig fråga 2022/23:693 av Sanna Backeskog (S) (pdf, 91 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.