Lena Sandlin-Hedman (S)

Lena Sandlin-Hedman (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel fil. kand.
Född år 1969

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-09-13

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2004-09-13
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1999-11-04 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-09-13
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-09-13
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-11-04
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1996-05-03 – 2002-12-09
  • Suppleant 1994-11-16 – 1996-05-02
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2001-11-01 – 2004-09-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m.

Motion 1997/98:T53 av Lena Sandlin och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T53 av Lena Sandlin och Claes-Göran Brandin s med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Regeringen föreslår i propositionen ny körkortslag m.m. förändringar vad det gäller åldersgränser och behörighetskrav för att få köra moped. Mopeder indelas i regeringens förslag vad det gäller


Utskottsberedning: -1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst

Motion 1997/98:K40 av Carin Lundberg och Lena Sandlin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:K40 av Carin Lundberg och Lena Sandlin s med anledning av prop. 1997/98:136 Statlig förvaltning i medborgarnas tjänst Förvaltningsmyndigheters ledning I propositionen föreslås att regeringen som ledningsform i första hand bör välja s k enrådighetsverk, även för regionala myndigheter, i


Utskottsberedning: -1997/98:KU31
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

Motion 1997/98:A38 av Carin Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:A38 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Regionala och lokala resurscentra för att främja kvinnors företagande Inom Länsstyrelsen i Västerbotten har i enlighet med regeringens beslut ett regionalt resurscentrum startats i


Utskottsberedning: -1997/98:AU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se