Lena Sandlin-Hedman (S)

Lena Sandlin-Hedman (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel fil. kand.
Född år 1969

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2004-09-13

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2004-09-13
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1999-11-04 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2004-09-13
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2004-09-13
  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-20 – 1999-11-04
  • Valprövningsnämnden

  • Ledamot 1996-05-03 – 2002-12-09
  • Suppleant 1994-11-16 – 1996-05-02
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Personlig suppleant 2001-11-01 – 2004-09-13

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag

Motion 1995/96:Bo30 av Tomas Eneroth och Lena Sandlin (s)

Motion till riksdagen 1995/96:Bo30 av Tomas Eneroth och Lena Sandlin s med anledning av prop. 1995/96:186 Nya regler för bostadsbidrag I regeringens proposition föreslås att bostadsbidrag till ungdomar mellan 18 och 29 år som inte studerar och som inte har barn slopas. Förslaget härrör från Bostadsbidragsutredningens


Utskottsberedning: -1995/96:BoU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten

Motion 1995/96:A34 av Carin Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1995/96:A34 av Carin Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten Lokal samverkan mot arbetslöshet I propositionen föreslås att en arbetsmarknadspolitisk försöksverksamhet ska starta i ett antal kommuner. Syftet är att finna former för en förbättrad


Utskottsberedning: -1995/96:AU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se