Ronny Korsberg (MP)

Ronny Korsberg (MP)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Miljöpartiet
Titel civilekonom
Född år 1952

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Skatteutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1996-11-27 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

Motion 1997/98:Sk42 av Ronny Korsberg (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sk42 av Ronny Korsberg mp med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Genom att Sverige av olika skäl valt att ha relativt höga punktskatter på tobak och alkohol är incitamenten för att smuggla dessa varor stort. Särskilt efter det senaste årets


Utskottsberedning: --1997/98:SkU28
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi66 av Roy Ottosson m.fl. mp med anledning av skr. 1997/98:155 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Åtstramningspolitiken Kommuner och landsting har under 90-talet drabbats av en ekonomisk åtstramning. De negativa återverkningar detta har och har haft går att skönja i regeringens årliga


Utskottsberedning: ------1997/98:FiU26
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi55 av Marianne Samuelsson m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 För över pengar från arbetsmarknadspolitiken till kommuner och landsting Behoven i välfärdens kärnverksamheter vård, omsorg och skola är efter en rad år av nedskärningar mycket stora.


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.