Rolf Dahlberg (M)

Rolf Dahlberg (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel yrkesvalslärare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-20

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1998-10-05
  • Näringsutskottet

  • Ordförande 1991-10-08 – 1994-10-04
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 1976-10-04 – 1979-09-30
  • Lagutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ordförande 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 1983-10-04 – 1988-10-02
  • Valberedningen

  • Ledamot 1995-10-05 – 1998-10-05
  • Suppleant 1988-10-03 – 1995-10-04
  • Suppleant 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-03
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ledamot 1994-12-08 – 1998-10-20
  • Suppleant 1993-12-08 – 1994-12-07
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1976- Suppleant i Trafikutskottet 76/77-78/79 och Civilutskottet 76/77-78/79. Ledamot av Civilutskottet 79/80-82/83, Bostadsutskottet 83/84-87/88, Lagutskottet 88/89-90/91, ordförande 88/89-90/91, och 94/95-, samt Näringsutskottet 91/92-93/94, ordförande 91/92-93/94. Suppleant i Valberedningen 82/83-84/85 och 88/89-94/95 samt Nordiska rådets svenska delegation 85/86-87/88. Ledamot av Krigsdelegationen 82/83-, Talmanskonfernsen 88/89-93/94, Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-, Valberedningen 95/96-. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 82-94. - Ledamot av styrelsen för riksdagens interparlamentariska grupp 94-.
 • Bostadsort

  Gävle
 • Utbildning

  Realexamen 51. Folkskollärarexamen 55. Folkskollärare 55. Ämneslärare 59. Ämneslärar/yrkesvalslärarutbildning 66. Yrkesvalslärare vid Stenbergsskolan i Gävle 66--. Kommunalråd i Gävle 68--69. Minoritetsledare 74--76.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Gefle idrottsförening, ordförande 71-72. - Ledamot av styrelsen för Lärarnas inköpscentral, ordförande 74-. - Ledamot av styrelsen för Gävleborgs läns Högerförbund/Moderata samlingspartiets länsförbund 60-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Nämndeman 66-72. Ledamot av styrelsen för statens lantmäteriverk/lantmäteriverket 79-. Ledamot av försvarets underrättelsenämnd 79-91. - Ledamot av delegationen för glesbygdsfrågor 77-80, 1978 års bostadsrättskommitté 79-81, energihushållningsdelegationen 79-83 och bostadskommittén 82-86. Särskild utredare av differentierade körkort 78-80.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Gävle stadsfullmäktige 63-70. Ledamot av drätselkammaren 68. Ledamot av fritidsnämnden 64-67 och 69-70, valberedningen 67-70, socialnämnden 68, centrala byggnadskommittén 68, barnavårdsnämnden 68, vice ordförande 68, socialvårdsdelegationen 68-70, generalplaneberedningen, vice ordförande 68, och stadsplaneberedningen 68. - Ledamot av Gävle kommunfullmäktige 71-79. Ledamot av kommunstyrelsen 71-76. Ledamot av valberedningen 70-73. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Hyresbostäder i Gävle 69-70 och 77-89.
 • Föräldrar

  Folkskolläraren Gunnar Henning Dahlberg och Ester Söderlund

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning

Motion 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L27 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:156 Kassettersättning 1 Sammanfattning I syfte att något kompensera upphovsmännen för den redan tillåtna privatkopieringen av deras skyddade verk föreslår regeringen att det i lagen 1960:729 om upphovsrätt till litterära och konstnärliga


Utskottsberedning: -1997/98:LU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson (c) och Rolf Dahlberg (m)

Motion till riksdagen 1997/98:Fi58 av Kjell Ericsson c och Rolf Dahlberg m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Mervärdesskatt för riksanläggningar I enlighet med prop. 1996/97:10 och SFS 1996:1327 förändrades mervärdesskattelagstiftningen på utbildningsområdet från och med 1997-01-01.


Utskottsberedning: -1997/98:FiU20
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar

Motion 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:L25 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:105 Det allmännas skadeståndsansvar 1 Sammanfattning I propositionen föreslås bl.a. en ny lag om ersättning vid frihetsberövande och andra tvångsåtgärder LEFFörslaget innebär ökade möjligheter att i vissa fall få ersättning från


Utskottsberedning: --1997/98:LU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.