Rolf Clarkson (M)

Rolf Clarkson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel direktör
Född år 1923

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
    • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

    • Ordförande 1991-11-19 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

Motion 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Inledning Regeringens förslag om förändringar av formerna för fordonskontrollen är i praktiskt taget alla delar bra. Regeringsförslaget är väl utformat för att tillfredsställa högt


Utskottsberedning: -1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Taiwans representationskontor i Stockholm

Motion 1993/94:U640 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, fp, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U640 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds, nyd Taiwans representationskontor i Stockholm Taiwan styres enligt demokratiskt parlamentariskt styrelseskick i enlighet med fria och hemliga val. Den ekonomiska utvecklingen är en av de snabbaste bland staterna i Fjärran Östern och medför hög


Utskottsberedning: --1993/94:UU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94

Motion 1993/94:Sk33 av Rolf Clarkson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk33 av Rolf Clarkson m med anledning av prop. 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 Riksdagen har med anledning av beslutet om Postverkets bolagisering givit regeringen till känna att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om


Utskottsberedning: -1993/94:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.