Rolf Clarkson (M)

Rolf Clarkson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel direktör
Född år 1923

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Ordförande 1991-11-19 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1969- Suppleant i Bankoutskottet 69, Statsutskottet 70, Trafikutskottet 71 och Näringsutskottet 71-73. Ledamot av Trafikutskottet 72-93/94, vice ordförande 79/80-93/94. Suppleant i Talmanskonferensen 79/80-87/88 och 91/92-93/94 samt Nordiska rådets svenska delegation 79/80-81/82. Ledamot av Riksdagens förvaltningsstyrelse 82/83-93/94, vice ordförande 88/89-90/91, vice ordförande i direktionen 88/89-90/91, ordförande i direktionen 91/92-93/94, Krigsdelegationen 84/85-93/94 och Talmanskonferensen 88/89-90/91. Stämmoombud i Statsföretag AB 71-84/85. Ledamot av Riksdagens särskilda nämnd 83-90, tjänstenämnden för Riksdagen och dess myndigheter 88-90 samt Riksdagens chefslönenämnd 88-93, ordförande 91-93. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 83/84-93/94. Kvittningsman 83/84-93/94. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 90/91-93/94, ordförande 91/92-93/94.
 • Bostadsort

  Helsingborg
 • Utbildning

  Handelsstudentexamen i Helsingborg 42. Ingenjörsexamen i Örebro 48. Studier i livsmedelskemi vid Kungl Tekniska Högskolan 50. Driftsingenjör vid AB Coralli-Ringstorp 49-58, VD 58-69.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för AB Coralli 45-, Sveriges Chokladindustriförbund, Ringstorp Food Company 62-75, Ringstorp Food A/S, Oslo, 62-75, AB General Nordic 65-69, Svenska Handelsbankens regionkontor i Helsingborg 68-83, Helsingborgs Dagblad AB 68-, Mäklarfirman A Cronholm AB 70-86, AB F Fiedler 76-86, AB Aerotransport 80-, AB Swedcarrier 85-88, AB Svensk Bilprovning 92-95, ordförande 92-95. - Ledamot av styrelsen för Helsingborgs högerförbund/moderata förbund, ordförande 64-84, Fyrstadskretsens moderata valkretsförbund, vice ordförande 67, ordförande 68-86, och Helsingborg-Landskrona moderata förbund, ordförande 84-86.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för luftfartsverket 77-80, transportrådet 80-91, statens järnvägar 84-88 och banverket 88-95. Ledamot av presstödsnämnden 92-97. FN-delegat 79-82. - Ledamot av energiprognosutredningen 72-74, trafikpolitiska utredningen 76-78 samt energi- och miljökommittén 76-77. Särskild utredningsman för en översyn av statens väg- och trafikinstituts verksamhet och finansiering 78. Ledamot av nationella kommittén för nordiska trafiksäkerhetsåret 1983 81-84 och organisationskommittén för statens banverk 87-88. Ledamot av referensgrupp till Brommautredningen 77 och lufttransportutredningen 78-81.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Helsingborgs stads/kommunfullmäktige 67-79. Ledamot av stadskollegiet 67-68 och kommunstyrelsen 71-76. Ledamot av lönenämnden 58-66, vice ordförande 58-66, samt handels- och sjöfartsnämnden 62-68.
 • Föräldrar

  Disponenten Ragnar Alarik Clarkson och Alma Paulina Sehrman

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll

Motion 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, kds, fp)

Motion till riksdagen 1993/94:T53 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1993/94:167 En effektivare fordonskontroll Inledning Regeringens förslag om förändringar av formerna för fordonskontrollen är i praktiskt taget alla delar bra. Regeringsförslaget är väl utformat för att tillfredsställa högt


Utskottsberedning: -1993/94:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Taiwans representationskontor i Stockholm

Motion 1993/94:U640 av Rolf Clarkson m.fl. (m, c, fp, kds, nyd)

Motion till riksdagen 1993/94:U640 av Rolf Clarkson m.fl. m, fp, c, kds, nyd Taiwans representationskontor i Stockholm Taiwan styres enligt demokratiskt parlamentariskt styrelseskick i enlighet med fria och hemliga val. Den ekonomiska utvecklingen är en av de snabbaste bland staterna i Fjärran Östern och medför hög


Utskottsberedning: --1993/94:UU26
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94

Motion 1993/94:Sk33 av Rolf Clarkson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk33 av Rolf Clarkson m med anledning av prop. 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 Riksdagen har med anledning av beslutet om Postverkets bolagisering givit regeringen till känna att regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om


Utskottsberedning: -1993/94:SkU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.