Roland Sundgren (-)

Roland Sundgren (S)

Född år 1929
Avliden den 7 oktober 2019

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1994-10-03
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1994-10-02

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1970- Suppleant i Utbildningsutskottet 71-73 och 79/80-87/88, Trafikutskottet 71-73 samt Skatteutskottet 88/89-. Ledamot av Utbildningsutskottet 74-78/79 och Finansutksottet 79/80-. Suppleant i Lönedelegationen 82/83-84/85. - Ledamot av styrelsen för Sällskapet politik & näringsliv 79/80-90/91, ordförande 82/83-90/91.
 • Bostadsort

  Västerås
 • Utbildning

  Varubud i Västerås 43-44. Konditorlärling 44-45. Realskola 45-49. Kontorist 45-55, vid Folksam i Västerås 54-55. Assistent dvid Folksam 56-57. Kurser vid Instituet för försäkringsutbildning 58 och 59. Distriktschef för Folksam i Borås 58-61. Ombudsman för Västmanlands läns SAP-distrikt 61-70. Arbetarnas bildningsförbunds funktionärsutbildning 65-66.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för AB Juvel och Uplandsbanken 80-. - Ledamot av styrelsen för Folksams assistenters centralorganisation, ordförande 56-59, och Folksams distriktschefers centralorganisation 58-59. - Ledamot av styrelsen för Västmanlands läns ABF-distrikt, kassör 65-84, Konsumtionsföreningen Västmanland/Mälardalen, ordförande 75-, och Konsum Svea 91-. - Ledamot av styrelsen för Västmanlands distrikt av Unga örnar, ordförande 64-68, och förbundsstyrelsen 66-69. - Ledamot av styrelsen för Tillberga SSU, kassör 51-54, Västmanlands läns SSU-distrikt, ordförande 54-56, SSU:s förbundsstyrelse 55-58 och Södra Älvsborgs SSU-distrikt 58-60. - Ledamot av styrelsen för Västerås socialdemokratiska tjänstemannaförening, ordförande 56-57.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Lantbruksnämnden i Västmanlands län 67-79, Jämställdhetsnämnden 83-92, Jämställdhetsrådet 83-87, Spardelegationen 85-91, Allmänna reklamationsnämndens råd 87-93, Skattemyndigheten i Västmanlands län, vice ordförande 87-98, och Kronofogdemyndigheten i Västmanlands län 92-. - Ledamot av forskningsrådsutredningen 72-77, jämställdhetskommittén 76-82, lärartjänstutredningen 77-80, kontokortskommittén 80, kommittén om livsmedelsförsörjningens sårbarhet 82, utredningen om homosexuellas situation i samhället 82-84, konsumentpolitiska utredningen, ordförande 83-85, medborgarskapskommittén 85-89 och spardelegationen 85-91.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Tillberga kommunalfullmäktige 55. Ledamot av kommunalnämnden 65-66. - Ledamot av Borås fastighetsnämnd 59-61.
 • Föräldrar

  Skräddarmästaren Karl Eskil Sundgren och Märta Dorotea Ström

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi53 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Den grundläggande syn på skattepolitiken och på behovet av åtgärder inom skattepolitikens område som vi redovisade i vår


Utskottsberedning: --------------------1993/94:FiU20
Riksdagsbeslut (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.

Motion 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sk51 av Lars Hedfors m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:234 Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. Utredningen om reformerad företagsbeskattning URF diskuterade i sitt betänkande SOU 1989:34 s 310 frågan om vilka krav den då föreslagna inkomst- och bolagsskattereformen ställer


Utskottsberedning: --------1993/94:SkU25
Riksdagsbeslut (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Motion 1993/94:N40 av Roland Sundgren (s) och Tage Påhlsson (c)

Motion till riksdagen 1993/94:N40 av Roland Sundgren och Tage Påhlsson s, c med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket Regeringens förslag till särskilda konkurrensregler för lantbruket innebär att förbudet i 6 konkurrenslagen inte skall vara tillämpligt på viss samverkan i s.k. primära


Utskottsberedning: -1993/94:NU23
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.