Roland Bäckman (S)

Roland Bäckman (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Gävleborgs län
Titel Handläggare
Född år 1960

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Statsrådsersättare 2006-10-02 – 2006-10-06
  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2007-09-18 – 2010-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2007-10-04 – 2009-06-11
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2009-06-08 – 2010-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

 
Debatt om förslag 2009/10:MJU24 16 juni 2010 Åtgärdsprogram och tillämpningen av miljökvalitetsnormer
Interpellationsdebatt 2009/10:96 av Bäckman, Roland (s) 1 december 2009 Behovet av ökad vuxenutbildning
Interpellationsdebatt 2008/09:505 av Bäckman, Roland (s) 1 juni 2009 Åtgärder mot ökande brottslighet i Gävleborgs län
Interpellationsdebatt 2008/09:276 av Bäckman, Roland (s) 13 februari 2009 Förutsättningar för jobb i Norrlands inland

med anledning av prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland

Motion 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:212 Ny gränsälvsöverenskommelse med Finland s12003 Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Finsk-svenska gränsälvskommissionen. Motivering Finsk-svenska gränsälvskommissionen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU23
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2009/10:MJ12 av Anders Ygeman m.fl. (s) (doc, 50 kB)

med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v)

Motion till riksdagen 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. s, mp, v med anledning av skr. 2009/10:187 Redovisning av fiskeripolitiska insatser 68003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om fiskekvoter baserade på vetenskapliga bedömningar. Riksdagen


Utskottsberedning: 2009/10:MJU22
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): 11 avslag

Motion 2009/10:MJ3 av Anders Ygeman m.fl. (s, mp, v) (doc, 78 kB)

Betaltjänster i glesbygd

Skriftlig fråga 2009/10:570 av Bäckman, Roland (s)

den 25 februari Fråga 2009/10:570 Betaltjänster i glesbygd av Roland Bäckman s till statsrådet Åsa Torstensson c Företagare i glest bebyggda orter har fått stora problem med hantering av sina dagskassor sedan nedläggningen av Svensk Kassaservice. Betalningsserviceombud, i den mån de fortfarande existerar, är inte

Inlämnad: 2010-02-25 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se