Rigmor Stenmark (C)

Rigmor Stenmark (C)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Centerpartiet
Valkrets Uppsala län
Titel f.d. kommunalråd
Född år 1940

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 1994-12-15 – 1995-10-10
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-12-15 – 1995-10-10
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1998-12-18 – 2002-09-30
  • Bostadsutskottet

  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet

Motion 2000/01:K19 av Åsa Torstensson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:K19 av Torstensson, Åsa c med anledning av prop. 2000/01:129 Ökat informationsutbyte mellan arbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studiestödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till precisering av lagen om vilken typ av uppgifter


Utskottsberedning: -2001/02:KU3
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m.

Motion 2000/01:Sk37 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Sk37 av Kenneryd, Rolf c med anledning av prop. 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår proposition 2000/01:121 Vissa frågor inför den allmänna fastighetstaxeringen år 2003, m.m. 2. Riksdagen begär att


Utskottsberedning: --------2000/01:SkU25
Riksdagsbeslut (15 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2000/01:Fi38 av Rolf Kenneryd m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Fi38 av Kenneryd, Rolf c med anledning av skr. 2000/01:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning för att förstärka kommunernas skattebas. 2. Riksdagen begär hos


Utskottsberedning: -------2000/01:FiU29
Riksdagsbeslut (11 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.