Reynoldh Furustrand (S)

Reynoldh Furustrand (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Södermanlands län
Titel ombudsman
Född år 1942

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1995-10-10 – 2006-10-02
  • Ledig 1995-01-10 – 1995-10-09
  • Ordinarie 1986-10-08 – 1995-01-09
  • Europaparlamentet

  • Ledamot 1995-01-01 – 1995-10-09
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1994-10-11 – 1995-01-18
  • Ledamot 1988-10-11 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1995-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1995-01-18
  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-11-13
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-10-08
  • Ledamot 1995-11-06 – 1998-10-05
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Ledamot 1998-10-20 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-10-24 – 1998-10-05
  • Suppleant 1994-10-18 – 1995-11-07
  • Suppleant 1989-10-05 – 1991-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1994-12-08 – 2002-09-30
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1998-12-01 – 2002-09-30
  • EES-EFTA delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • EFTA-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Suppleant 1992-11-06 – 1994-10-03
  • EG-delegationen

  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Europaväg 20

Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att standardhöja Europaväg 20. Motivering E 20 från Stockholm till Göteborg är en livsnerv och har mycket stor betydelse för västra Sverige, Bergslagen och Mälardalen. Den regionala obalansen måste mötas


Utskottsberedning: 2005/06:TU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:T601 av Urban Ahlin m.fl. (s) (pdf, 141 kB)

Gymnasieskolans yrkesprogram

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om de yrkesförberedande utbildningarna. Motivering Det har under de senaste åren varit tydligt fokus på högskoleutbildning och forskning. Yrkesutbildningarna, framför allt de gymnasiala, har hamnat mer i skymundan.


Utskottsberedning: 2005/06:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (doc, 56 kB) Motion 2005/06:Ub546 av Claes-Göran Brandin m.fl. (s) (pdf, 142 kB)

Utveckling av det nordiska samarbetet

Motion 2005/06:U348 av Lars Wegendal m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen när det gäller att utveckla och förstärka nordiskt samarbete. Motivering I en lång rad undersökningar som gjorts för att jämföra konkurrenskraften bland världens stater placeras de nordiska staterna högst upp i rankningen.


Utskottsberedning: 2005/06:UU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:U348 av Lars Wegendal m.fl. (s) (doc, 56 kB) Motion 2005/06:U348 av Lars Wegendal m.fl. (s) (pdf, 166 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.