Rashid Farivar (SD)

Rashid Farivar (SD)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Parti Sverigedemokraterna
Valkrets Västra Götalands läns västra, plats 339
Född år 1982
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
E-post rashid.farivar[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie
  • Civilutskottet

  • Suppleant
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant
  • Trafikutskottet

  • Suppleant

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2022-09-26 – 2026-09-21
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2026-09-21

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av skr. 2022/23:96 Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt

Motion 2022/23:2377 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2377 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av skr. 2022/23:96 Riksrevisionens rapport om kvalitetsavgifter och regressrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda borttagande av kvalitetsavgifter samt regressrätt och tillkännager

Inlämnad: 2023-04-11 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU14

Motion 2022/23:2377 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2377 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 77 kB)

med anledning av skr. 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn

Motion 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av skr. 2022/23:68 Riksrevisionens rapport om Transportstyrelsens tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en extern myndighetsöversyn bör genomföras i syfte att renodla verksamheten till

Inlämnad: 2023-03-23 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU15

Motion 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2355 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 78 kB)

med anledning av prop. 2022/23:62 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg

Motion 2022/23:2339 av Thomas Morell m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2022/23:2339 av Thomas Morell m.fl. SD med anledning av prop. 2022/23:62 Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att följa upp de miljömässiga och samhällsekonomiska konsekvenserna av borttagandet

Inlämnad: 2023-03-02 Förslag: 1
Utskottsberedning: 2022/23:TU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2022/23:2339 av Thomas Morell m.fl. (SD) (docx, 72 kB) Motion 2022/23:2339 av Thomas Morell m.fl. (SD) (pdf, 76 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.