Ragnhild Pohanka (-)

Ragnhild Pohanka (MP)

Född år 1932
Avliden den 18 november 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-02-23 – 1998-10-05
  • Ledig 1998-01-23 – 1998-02-22
  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-01-22
  • Ordinarie 1988-10-04 – 1991-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1989-10-04 – 1991-09-29
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 1994-12-15 – 1998-10-04
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1989-10-04
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Suppleant i Bostadsutskottet 88/89, Kulturutskottet 89/90-90/91 och Socialutskottet 94/95-97/98. Ledamot av Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91 och 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 94/95-97/98.
 • Bostadsort

  Borlänge
 • Utbildning

  Studentexamen 52. Mellanstadielärarexamen i Stockholm 56. Ämneslärare med adjunktkompetens. Lärare vid mellanstadiet och högstadiet samt vid studieförbund och komvux. Invandrarlärare i Borlänge 71-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Medlem i Svenska Missionsförbundet. - Ledamot av styrelsen för Miljöpartiet de Gröna i Borlänge, ordförande 81-94, och Kopparbergs läns distrikt 81-94. Ledamot av Miljöpartiet de Grönas politiska utskott 81-86. Språkrör 82 och 84-86.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Försvarets personalvårdsnämnd och Föreningen Svenska UNICEF-kommittén 98-. - Ledamot av kommittén om översyn av socialtjänstlagen 91, barnkommittén 96-, kommittén om ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (NIPU) 97-99, boendesociala beredningen 98-00,
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Borlänge kommunfullmäktige 86-88 och 94-. Ledamot kommunstyrelsen 86-88. - Ledamot av styrelsen för sjukhusgruppen i Kopparbergs län 91-94.
 • Föräldrar

  Provinsialläkaren Erwin Krapf och ämnesläraren Siri Carlsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling - kvalitet och likvärdighet

Motion 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub44 av Gunnar Goude m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:169 Gymnasieskola i utveckling kvalitet och likvärdighet I propositionen läggs förslag i syfte att korrigera vissa brister i gymnasiereformen. Flera förslag är efterlängtade, t ex utökningen av de kortaste kurserna, mer lätthanterlig


Utskottsberedning: ------1997/98:UbU20

med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

Motion 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf46 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet 1 Inledning Regeringen presenterar i föreliggande proposition vissa ändringar i lagen om svenskt medborgarskap. Största delen av ändringarna beror på att invandrare idag inte kan uppfylla de


Utskottsberedning: -------1997/98:SfU15

med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen

Motion 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:Sf42 av Ragnhild Pohanka m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:173 Verkställighet och återvändande en del av asylprocessen Att huvudansvaret för verkställighet av beslut rörande avvisning och utvisning skall föras över från polisen till Invandrarverket känns riktigt. Beslut av en polismyndighet


Utskottsberedning: -----------------1997/98:SfU15

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.