Peter Pedersen (V)

Peter Pedersen (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Örebro län
Titel Lärare/Adjunkt
Född år 1954

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-10-04

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1998-10-05 – 2010-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-09-25
  • Suppleant 2005-06-18 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2005-06-18
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Trafikutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2005-06-16 – 2006-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2006-10-24 – 2008-09-25
  • Suppleant 2002-10-24 – 2005-10-10
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2007-06-04 – 2010-10-04
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 2002-12-19 – 2006-12-12

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Barnets rättigheter på EU:s dagordning

Motion 1999/2000:U509 av Margareta Israelsson m.fl. (s, kd, c, mp, m, v, fp)

Motion till riksdagen 1999/2000:U509 av Israelsson, Margareta s Barnets rättigheter hör hemma på EU-agendan Sverige har varit en betydelsefull part i framtagandet och antagandet av FN:s konvention om barnets rättigheter. Från det att Sverige i juni 1990 ratificerade konventionen har ett framgångsrikt arbete bedrivits


Utskottsberedning: -1999/2000:UU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Nolltaxa i kollektivtrafiken

Motion 1999/2000:T517 av Peter Pedersen och Sture Arnesson (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:T517 av Pedersen, Peter v Nolltaxa i kollektivtrafiken 1 Inledning Det behövs en ny kurs i trafikpolitiken. För att säkra vår överlevnad måste hela samhället ställas om till att bli långsiktigt hållbart. Även trafiken måste anpassas till kretsloppssamhällets villkor. Av de 13 miljöhot


Utskottsberedning: -1999/2000:TU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Åldersgränser för alkohol

Motion 1999/2000:So428 av Peter Pedersen (v)

Motion till riksdagen 1999/2000:So428 av Pedersen, Peter v Åldersgränser för alkohol Det pågår en debatt om ungdomars alkoholvanor och om att föräldrar langar alkohol till egna ungdomar under 20 år. Det är inte ett lagbrott att bjuda minderåriga t.ex. egna barn och ungdomar på alkohol för förtäring på stället t.ex.


Utskottsberedning: -1999/2000:SoU4
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.