Per Rosengren (V)

Per Rosengren (V)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Vänsterpartiet
Valkrets Västra Götalands läns östra
Titel lärare
Född år 1951

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2010-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 2006-10-02
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2002-10-24 – 2006-01-25
  • Ledamot 2002-10-08 – 2002-10-23
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2004-12-16 – 2006-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1997-01-22 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-09-16
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2004-03-23 – 2004-09-14
  • Valberedningen

  • Ledamot 2002-09-30 – 2003-02-19
  • Suppleant 1998-10-05 – 2002-09-30
  • Riksrevisionens styrelse

  • Ledamot 2003-03-12 – 2010-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Debatt om förslag: Naturkatastrofer, m.m.
Debatt om förslag 2005/06:FöU12 4 maj 2006 Naturkatastrofer, m.m.
Stillbild från Debatt om förslag: Transport av farligt gods
Debatt om förslag 2005/06:FöU3 8 mars 2006 Transport av farligt gods
Stillbild från Debatt om förslag: Ny aktiebolagslag
Debatt om förslag 2004/05:LU23 13 juni 2005 Ny aktiebolagslag
Stillbild från Debatt om förslag: Ändringar i passlagen
Debatt om förslag 2004/05:JUU27 13 juni 2005 Ändringar i passlagen
Stillbild från Debatt om förslag: Privilegier och immunitet för Europeiskaförsvarsbyrån
Debatt om förslag 2004/05:FÖU10 11 maj 2005 Privilegier och immunitet för Europeiskaförsvarsbyrån
Stillbild från Debatt om förslag: Val av ledamot i skattenämnd, m.m. (prop. 2004/05:99)
Debatt om förslag 2004/05:SKU28 11 maj 2005 Val av ledamot i skattenämnd, m.m. (prop. 2004/05:99)

Dokument:

med anledning av skr. 2005/06:131 En ändamålsenlig styrning och förvaltning för försvaret

Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Pliktverket även fortsättningsvis bara tillåts kontrollera belastningsregistret för de värnpliktiga som tagits ut efter avslutat mönstringsförfarande. Motivering Vänsterpartiet värnar om den allmänna värnplikten


Utskottsberedning: 2005/06:FöU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v) (doc, 43 kB) Motion 2005/06:Fö9 av Berit Jóhannesson m.fl. (v) (pdf, 150 kB)

med anledning av prop. 2005/06:147 Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher

Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:147. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur en reglering av övriga kampsporter skall utformas. Motivering I propositionen vill regeringen införa en lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher som innehåller moment av slag mot


Utskottsberedning: 2005/06:KrU29
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (doc, 40 kB) Motion 2005/06:Kr25 av Rossana Dinamarca m.fl. (v) (pdf, 162 kB)

med anledning av skr. 2005/06:95 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna 2006–2009

Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v)

Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inkorporering med svensk rätt av vissa MR-konventioner. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen omedelbart skall underteckna tilläggsprotokoll 12 till den europeiska


Utskottsberedning: 2005/06:KU17 2005/06:KU19
Riksdagsbeslut (9 yrkanden): 9 avslag

Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v) (doc, 59 kB) Motion 2005/06:K18 av Mats Einarsson m.fl. (v) (pdf, 196 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.