Peeter Luksep (M)

Peeter Luksep (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel projektledare
Född år 1955

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-07

  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-10-05 – 1994-10-03
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1994-10-03 – 1994-10-07
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Lagutskottet

  • Suppleant 1991-10-08 – 1994-10-02
  • ESK-delegationen

  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T48 av Peeter Luksep (m)

Motion till riksdagen 1992/93:T48 av Peeter Luksep m med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Bättre Arlandaresor billigare Utredningarna om en järnvägsförbindelse till Arlanda har avlöst varandra genom åren. Den totala investeringen för en järnvägsförbindelse har hela tiden fått


Utskottsberedning: -1992/93:TU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Minoritetsfolken i Ryssland

Motion 1992/93:U620 av Peeter Luksep (m)

Motion till riksdagen 1992/93:U620 av Peeter Luksep m Minoritetsfolk i Ryssland Genom Sovjetunionens sammanbrott fick flera folk sin frihet. Av det forna Sovjetunionens dryga hundratalet folk lever dock det stora flertalet inom det nuvarande Rysslands gränser. Av dessa i storleksordningen hundra minoritetsfolk räknas


Utskottsberedning: --1992/93:UU16 1992/93:UU27
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Omförhandling av avtalet med Nordisk Television AB (TV4)

Motion 1992/93:K407 av Peeter Luksep (m)

Motion till riksdagen 1992/93:K407 av Peeter Luksep m Omförhandling av avtalet med Nordisk Television AB TV4 Det avtal som fram till början av 1998 gäller mellan staten och Nordisk Television AB TV4 tillkom genom en politisk kompromiss, där den nya kanalen utsattes för regleringar betydligt mera långtgående än vad


Utskottsberedning: -1992/93:KU36
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.