Ola Ström (KD)

Ola Ström (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Kristdemokraterna
Valkrets Örebro län
Född år 1963

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1998-10-05

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1994-10-03 – 1998-10-05
  • Utbildningsutskottet

  • Ledamot 1998-01-01 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-18 – 1997-12-31
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-03-26
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 1996-09-24 – 1998-10-04

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register

Motion 1997/98:Ju49 av Siw Persson och Ola Ström (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju49 av Siw Persson och Ola Ström fp med anledning av prop. 1997/98:97 Polisens register 1 Effektiv brottsbekämpning Ett rättssamhälle utmärks av en effektiv men rättssäker brottsbekämpning. I likhet med regeringen anser Folkpartiet liberalerna att informationsteknikens förtjänster måste


Utskottsberedning: ---------1997/98:JuU20
Riksdagsbeslut (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m.

Motion 1997/98:Ub29 av Ola Ström m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub29 av Ola Ström m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:94 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m. En grundskola som lägger grunden Sammanfattning Den svenska skolan måste bli mer kvalitetsinriktad. För att svenska elever skall kunna möta kunskapssamhällets


Utskottsberedning: -------------1997/98:UbU18
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet

Motion 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:Ju33 av Siw Persson m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:96 Vissa reformer av påföljdssystemet 1 Ett logiskt och konsekvent straffsystem Straffsystemkommittén hade till uppgift att göra en övergripande översyn av straffsystemet. Men i stället för att förenkla och göra systemet tydligare


Utskottsberedning: ---1997/98:JuU21
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se