Martin Nilsson (S)

Martin Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jönköpings län
Född år 1969

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2005-10-01 – 2006-10-02
  • Ledig 2005-08-01 – 2005-09-30
  • Ordinarie 2002-12-15 – 2005-07-31
  • Ledig 2002-10-01 – 2002-12-14
  • Ordinarie 1992-03-01 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-09-30 – 1991-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-01-10 – 1992-02-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-04-18
  • Suppleant 1991-02-27 – 1994-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1992-01-10 – 1992-02-22
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1992-01-10 – 1994-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1992-02-18 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2006-02-09 – 2006-04-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2000-10-09 – 2002-10-08
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2006-10-02
  • Ledamot 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Valberedningen

  • Ledamot 2001-03-22 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-05 – 2001-03-21
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-06-30
  • ESK-delegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Besvärsnämnden

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1997/98:98 Vissa stiftelserättsliga frågor m.m.

Motion 1997/98:L22 av Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:L22 av Martin Nilsson s med anledning av prop. 1997/98:98 Vissa stiftelserättsliga frågor m.m. I samband med behandlingen av denna motion har riksdagen möjlighet att enkelt undanröja en lucka i jävsbestämmelserna för stiftelser. Genom utformningen av förarbetena till stiftelselagen 1994:1220


Utskottsberedning: -1997/98:LU22
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation

Motion 1997/98:L18 av Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1997/98:L18 av Martin Nilsson s med anledning av prop. 1997/98:99 Aktiebolagets organisation I samband med behandlingen av denna motion har riksdagen möjlighet att enkelt undanröja en lucka i jävsbestämmelserna för aktiebolag. Enligt aktiebolagslagen 1975:1385 är nämligen jävsbestämmelserna inte


Utskottsberedning: -1997/98:LU26
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Grundskolan

Motion 1997/98:Ub283 av Anders Ygeman m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:Ub283 av Anders Ygeman m.fl. s Grundskolan Den svenska grundskolan ger många möjligheter: till personlig utveckling till social utjämning till demokratisk fostran och till befrielse. Grundskolan, i sin funktion som en skola för alla, innehåller fröet till ett samhälle som ger alla människor,


Utskottsberedning: -1997/98:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se