Nils-Olof Gustafsson (-)

Nils-Olof Gustafsson (S)

Född år 1934
Avliden den 2 januari 2012

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 1994-10-03
  • Bostadsutskottet

  • Suppleant 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Riksbanksfullmäktige

  • Suppleant 1990-01-11 – 1994-10-03
  • Valberedningen

  • Suppleant 1991-09-30 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979- Suppl i SfU 79/80--84/85 och BoU 88/89--90/91. Led av SfU 85/86--93/94. Suppl i RBF 89/90--93/94 och VB 91/92--93/94.
 • Bostadsort

  Svenstavik
 • Utbildning

  Skogsarbetare 48-49. Byggnadsarbetare 50 och 52-68. Yrkesskola 51-52. Teknisk aftonskola 67-69. Ombudsman för Svenska Byggnadsarbetareförbundet 69-79.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Led av styrelsen för Kattstrupeforsens kraft AB, ordf. -- Led av styrelsen för Bergs arbetarekommun, vice ordf, och Jämtlands läns SAP-distrikt.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för JH-produktion (Samhällsföretag), ordförande, och Jämtlands läns utvecklingsfond. Ledamot av Bankinspektionen 84-88, Skattemyndigheten i Jämtlands län, vice ordförande 87-95, Försäkringsinspektionen 88-91, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 95-. - Ledamot av utredningen om barnens rätt 82-87, merkostnadskommittén 90-92, sjuklönekommittén, ordförande 91, sjuk- och arbetsskadekommittén 94-96. Ledamot av referensgruppen till utredningen för översyn av vissa frågor inom arbetsskadeförsäkringen 92-93. Särskild utredare i utredningen om stödformerna anställning med lönebidrag, skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen 96-97, av verksamheten vid riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås 97-, i utredningen om verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus, Nytrautredningen, 97.
 • Kommunala uppdrag

  Led av Bergs kommunfullmäktige 73--91. Led av kommunstyrelsen 77--79.
 • Föräldrar

  Snickaren Nils Gustafsson och Sigrid-Märta Hansson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi55 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen har i kompletteringspropositionen föreslagit extra platser inom skolväsendet, folkbildningen och den högre utbildningen.


Utskottsberedning: --1993/94:FiU20 1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, att delpensionen begränsas till att avse ersättning med 65 av det inkomstbortfall,


Utskottsberedning: ---1993/94:SfU26
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

Motion 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1993/94:Sf47 av Birgitta Dahl m.fl. s med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet Mot bakgrund av de riktlinjer för ett sammanhållet studiefinansieringssystem som vi socialdemokrater föreslagit i motion 1993/94:Sf512 yrkar vi avslag på propositionen. På ett antal


Utskottsberedning: -1993/94:SfU25
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 1 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.