Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1964

Aktuella uppdrag

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:463 av Thomas Morell (SD) 6 maj 2022 Postnords efterlevnad av gällande lagstiftning
Frågestund 28 april 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:420 av Ola Johansson (C) 8 april 2022 Cementkrisen
Interpellationsdebatt 2021/22:390 av Alexander Christiansson (SD) 22 mars 2022 Regelbördan för småföretag

Dokument:

Kökaos och arbetsmiljöproblem på Arlanda flygplats

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1804 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N202 2 01607 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1804 av Jimmy Ståhl SD Kökaos och arbetsmiljöproblem på Arlanda flygplats Jimmy Ståhl har frågat mig om jag avser att skyndsamt agera för att skapa en bättre ledning och styrning av Swedavia så att den nuvarande situationen på

Svarsdatum: 2022-07-29 Frågeställare: Jimmy Ståhl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1804 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 68 kB)

Ledning och styrning av SJ

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1802 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01 605 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1802 av Patrik Jönsson SD Ledning och styrning av SJ Patrik Jönsson har frågat mig om jag avser att agera för att SJ-resenärerna, som nu drabbas av inställda tåg över hela Sverige, snabbt ska kunna få se en ökad turtäthet. Tillgängliga

Svarsdatum: 2022-07-28 Frågeställare: Patrik Jönsson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1802 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 68 kB)

Underlag för ansökan om gruvdrift

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1763 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01475 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1763 av Betty Malmberg M Underlag för ansökan om gruvdrift Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att regelverket som styr koncessionsfrågorna i Sverige ska leva upp till internationell standard. Svensk

Svarsdatum: 2022-06-29 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1763 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.