Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1964

Aktuella uppdrag

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:463 av Thomas Morell (SD) 6 maj 2022 Postnords efterlevnad av gällande lagstiftning
Frågestund 28 april 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:420 av Ola Johansson (C) 8 april 2022 Cementkrisen
Interpellationsdebatt 2021/22:390 av Alexander Christiansson (SD) 22 mars 2022 Regelbördan för småföretag

Dokument:

Inställda tåg i Mälardalen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1507 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01041 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1507 av Roger Haddad L Inställda tåg i Mälardalen Roger Haddad har frågat mig hur regeringens konkreta åtgärdsplan ser ut för att tågtrafiken ska rulla igång, inkluderat tidsplan. Tillgängliga och klimatsmarta transporter med tåg

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1507 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 68 kB)

Specifikation av tillsynsavgifter

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1491 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Svar på fråga 2020/21:1491 av Jörgen Berglund M Specifikation av tillsynsavgifter Jörgen Berglund har frågat mig om jag och regeringen tänker ta initiativ till att öka transparensen i myndigheters fakturor till privata företag genom att ställa krav på specifikation av utförda tjänster. Målet för näringspolitiken är att

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Jörgen Berglund (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1491 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 69 kB)

Ericssons misstänkta mutbrott i Irak

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1482 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/ 00980 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1482 av Rasmus Ling MP Ericssons misstänkta mutbrott i Irak Rasmus Ling har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder vad gäller översyn av lagstiftning eller andra initiativ för att en liknande situation som uppkommit

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Rasmus Ling (MP)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1482 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.