Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Karl-Petter Thorwaldsson (S)

Näringsminister

Parti Socialdemokraterna
Född år 1964

Aktuella uppdrag

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister

    • Näringsdepartementet

    • Näringsminister 2021-11-30 – 2022-09-26

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2021/22:463 av Thomas Morell (SD) 6 maj 2022 Postnords efterlevnad av gällande lagstiftning
Frågestund 28 april 2022 Frågestund
Interpellationsdebatt 2021/22:420 av Ola Johansson (C) 8 april 2022 Cementkrisen
Interpellationsdebatt 2021/22:415 av Tobias Andersson (SD) 1 april 2022 Brottslighetens konsekvenser för näringslivet

Dokument:

Vattenfalls agerande i Nederländerna

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1539 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/ 01123 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1539 av Birger Lahti V Vattenfalls agerande i Nederländerna Birger Lahti har frågat mig hur regeringen avser att agera med anledning av att den nederländska stiftelsen Stichting Nuon-Claims inlett rättsliga förfaranden mot Vattenfall

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Birger Lahti (V)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1539 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 66 kB)

Köp av fysiska biljetter av SJ

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1508 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01042 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1508 av Lars Beckman M Köp av fysiska biljetter av SJ Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att säkerställa att även den som inte har bank-id, internetbank och/eller smartphone ska kunna köpa en fysisk

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1508 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 67 kB)

Inställda tåg i Mälardalen

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1507 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

N2022/01041 Näringsdepartementet Näringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1507 av Roger Haddad L Inställda tåg i Mälardalen Roger Haddad har frågat mig hur regeringens konkreta åtgärdsplan ser ut för att tågtrafiken ska rulla igång, inkluderat tidsplan. Tillgängliga och klimatsmarta transporter med tåg

Svarsdatum: 2022-05-11 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1507 besvarad av Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.