Mona Saint Cyr (M)

Mona Saint Cyr (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel |planeringssekreterare
Född år 1934

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1994-10-03

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1992-11-21 – 1994-10-03
  • Ledig 1992-10-21 – 1992-11-20
  • Ordinarie 1991-12-11 – 1992-10-20
  • Ledig 1991-11-11 – 1991-12-10
  • Ordinarie 1986-10-07 – 1991-11-10
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1988-10-11 – 1991-09-29
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 1991-10-08 – 1994-10-02
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1991-10-15 – 1994-10-03
  • Europarådets svenska delegation

  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-03
  • Utrikesnämnden

  • Suppleant 1993-10-07 – 1994-10-03

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1979-85, 1986- Suppleant i Konstitutionsutskottet 79/80-81/82, Finansutskottet 79/80-81/82, Jordbruksutskottet 82/83-84/85 och 86/87-90/91 samt Lagutskottet 86/87. Ledamot av Lagutskottet 82/83-84/85, Arbetsmarknadsutskottet 88/89-90/91 och Jordbruksutskottet 91/92-93/94. Suppleant i Utrikesnämnden och Europarådets svenska delegation 93/94. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-93/94. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 91/92-93/94, 3:e vice ordförande 91/92-93/94.
 • Bostadsort

  Kisa
 • Utbildning

  Internationellt ungdomsarbete för Internationale Jugendgemeinschaftsdienste i Hannover 50-55. Studentexamen i Enköping 53. Journalist vid Borås Tidning 53-54 och Östgöta Correspondenten 54-61. Studier vid Newark State Teachers College och State Teachers College i New Jersey, USA, 58, samt Stockholms och Lunds universitet 64. Realskole- och högstadielärare i Kisa 61-70. Handelslärarutbildning i Linköping 69. Industrisekr vid Långasjönäs pappersbruk 70-74. Hälsovårdsinspektör i Kinda kommun 74-76, kommunsekreterare 76-85, planeringssekreterare 86-95, kommunchef 95-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för totalförsvarets hälsovårdsförening 75-90, vice ordförande, och AB Kinda båtled 82-85. Ledamot av riksidrottsstyrelsen 79-83 och 92-93. - Ledamot av styrelsen för Kisa moderata förening, vice ordförande 70-76, Kisa moderata kvinnoförening, ordförande 71-73, och Kindakretsen av Moderata samlingspartiet, ordförande 74-76. Redaktör av Östgöta Moderaten 78-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av statens jordbruksnämnds konsumentdelegation 82-91 och delegationen för jämställdhetsforskning 89-91. Ledamot av styrelsen för statens livsmedelsverk 84-96. FN-delegat 91 och 92. - Ledamot av konsumentpolitiska kommittén 92-94. Ledamot av referensgruppen till utredningen angående utvärdering av jämställdhetslagen 88-90.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Västra Kinda kommunalfullmäktige 67-73, vice ordförande 71-73. Ledamot av kommunalnämnden/kommunstyrelsen 68-73. Ledamot av barnavårdsnämnden 64-71. - Ledamot av Kinda kommunfullmäktige 74-91, ordförande 77-82 och 88-91. Ledamot av kommunstyrelsen 74-76 och 83-85, vice ordförande 74-76. - Ledamot av Östergötlands läns landsting 74-76. Ledamot av direktionen för lasarettet i Kisa 71-73 och av hälso- och sjukvårdsdirektionen i centrala Östergötland 74-76.
 • Föräldrar

  Tandläkaren Jonas Knut Jonsson och författarinnan Irma Elna Fredrique S:t Cyr

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Regional kollektivtrafik

Motion 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr (m)

Motion till riksdagen 1993/94:T902 av Margareta Gard och Mona Saint Cyr m Regional kollektivtrafik I lagen om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik betänkande TU 1977/78:28 stadgas att huvudman är landstinget och kommunerna i länet gemensamtVidare stadgas att Om inte annat följer av 2 eller 3 skall landstinget


Utskottsberedning: -1993/94:TU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Äganderätten och arrendelagstiftningen

Motion 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson (m)

Motion till riksdagen 1993/94:L503 av Mona Saint Cyr och Carl G Nilsson m Äganderätten och arrendelagstiftningen Svenskt jordbruk har avreglerats och marknadskrafterna ska ges ökat spelrum inom näringen. Däremot har den under 80-talet beslutade arrendelagstiftningen kringskurit näringens möjligheter att fritt förfoga


Utskottsberedning: -1993/94:LU35
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens

Motion 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1992/93:Ub89 av Birger Hagård m.fl. m med anledning av prop. 1992/93:169 Högre utbildning för ökad kompetens Efter mycket om och men kom regeringen slutligen fram till att optikerutbildningen i enlighet med förslag sedan många år från Moderata samlingspartiet skulle vara en högskoleutbildning


Utskottsberedning: -1992/93:UbU14
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.