Kjell Larsson (S)

Kjell Larsson (S)

Parti Socialdemokraterna
Född år 1943

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 

  • Inga uppdrag

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: internationellt klimatarbete
Interpellationsdebatt 2001/02:496 av Wetterstrand, Maria (mp) 13 maj 2002 internationellt klimatarbete
Stillbild från Interpellationsdebatt: naturvården i statens skogar
Interpellationsdebatt 2001/02:495 av Saarinen, Ingegerd (mp) 13 maj 2002 naturvården i statens skogar
Stillbild från Interpellationsdebatt: företagares rättssäkerhet i miljöfrågor
Interpellationsdebatt 2001/02:458 av Sundell, Ola (m) 13 maj 2002 företagares rättssäkerhet i miljöfrågor
Stillbild från Debatt om förslag: Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier
Debatt om förslag 2001/02:MJU3 22 november 2001 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier
Stillbild från Debatt om förslag: Granskningsbetänkande
Debatt om förslag 2000/01:KU20 30 maj 2001 Granskningsbetänkande
Stillbild från Interpellationsdebatt: biotopskydd
Interpellationsdebatt 2000/01:418 av Björkman, Lars (m) 11 maj 2001 biotopskydd

Dokument:

internationellt klimatarbete

Interpellation 2001/02:496 av Wetterstrand, Maria (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:496 av Maria Wetterstrand mp till miljöminister Kjell Larsson om internationellt klimatarbete Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Den senaste rapporten från IPCC, den internationella klimatpanelen, säger att medeltemperaturen på jorden riskerar att öka med 1,45,8˚C

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: internationellt klimatarbete

naturvården i statens skogar

Interpellation 2001/02:495 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 26 april Interpellation 2001/02:495 av Ingegerd Saarinen mp till miljöminister Kjell Larsson om naturvården i statens skogar Statsskogsutredningen lägger enligt uppgift sitt förslag i maj 2002. Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden och övrig svensk miljörörelse liksom alla riksföreningar för botanik, ornitologi

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: naturvården i statens skogar

företagares rättssäkerhet i miljöfrågor

Interpellation 2001/02:458 av Sundell, Ola (m)

den 26 april Interpellation 2001/02:458 av Ola Sundell m till näringsminister Björn Rosengren om företagares rättssäkerhet i miljöfrågor I mina kontakter med ett stort antal småföretagare får jag uppfattningen att det offentliga mer upplevs stjälpa än hjälpa de små företagen. Problem med krångliga kontakter med myndigheter

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: företagares rättssäkerhet i miljöfrågor

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.