Maud Björnemalm (-)

Maud Björnemalm (S)

Född år 1936
Avliden den 10 augusti 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-12-31

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1985-09-30 – 2002-09-30
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1989-10-09 – 1994-10-02
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Suppleant 1985-09-30 – 1988-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Suppleant 1985-09-30 – 1994-10-02
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Europarådets svenska delegation

  • Ledamot 1998-12-02 – 2002-12-31
  • Valberedningen

  • Suppleant 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

  • Suppleant 1991-11-19 – 1995-12-07
  • ESK-delegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-12-31
  • EG-delegationen

  • Suppleant 1994-10-11 – 1994-12-31

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

Motion 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:L19 av Susanne Eberstein m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1994:1117 om registrerat partnerskap såvitt avser 3 kap. 2 med den ändringen att första stycket erhåller


Utskottsberedning: 2001/02:LU27
Riksdagsbeslut (1 yrkande): ,

Postens service

Interpellation 2001/02:169 av Björnemalm, Maud (s)

den 15 januari Interpellation 2001/02:169 av Maud Björnemalm s till näringsminister Björn Rosengren om Postens service Posten har påbörjat genomförandet av en omfattande omorganisation av servicen till allmänheten, uppenbarligen i syfte att rationalisera och förbilliga verksamheten. Ute i landet har konsekvenserna

Inlämnad: 2002-01-15 Besvarare: statsrådet Mona Sahlin (S)

med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m.

Motion 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. (s)

Motion till riksdagen 2001/02:K20 av Inger Lundberg m.fl. s med anledning av prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ett tillräckligt antal, lätt igenkännliga lokaler för poströstning. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2001/02:KU8
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.