Martin Nilsson (S)

Martin Nilsson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Jönköpings län
Född år 1969

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2005-10-01 – 2006-10-02
  • Ledig 2005-08-01 – 2005-09-30
  • Ordinarie 2002-12-15 – 2005-07-31
  • Ledig 2002-10-01 – 2002-12-14
  • Ordinarie 1992-03-01 – 2002-09-30
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1991-09-30 – 1991-10-04
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 1992-01-10 – 1992-02-29
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Suppleant 1994-10-11 – 1996-04-18
  • Suppleant 1991-02-27 – 1994-10-02
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 1992-01-10 – 1992-02-22
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 1992-01-10 – 1994-10-02
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 1992-02-18 – 1994-10-02
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Deputerad 2006-02-09 – 2006-04-26
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2000-10-09 – 2002-10-08
  • OSSE-delegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 2006-10-02
  • Ledamot 1995-01-01 – 1998-10-05
  • Valberedningen

  • Ledamot 2001-03-22 – 2002-09-30
  • Suppleant 1998-10-05 – 2001-03-21
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ledamot 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-06-30
  • ESK-delegationen

  • Ledamot 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Besvärsnämnden

  • Suppleant 1994-10-18 – 1998-10-05

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Vapenexporten

Motion 1996/97:U409 av Tomas Eneroth m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:U409 av Tomas Eneroth m.fl. s Vapenexporten I tider av hög arbetslöshet och med minskade svenska beställningar av försvarsmateriel finns det en uppenbar risk att krigsmaterielexporten liberaliseras. Som en följd av detta skulle i så fall svensk vapenindustri i större utsträckning bidra


Utskottsberedning: -----1996/97:UU6
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Kommunikationerna i Jönköpings län

Motion 1996/97:T204 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1996/97:T204 av Åke Gustavsson m.fl. s Kommunikationerna i Jönköpings län I årets budgetproposition under utgiftsområde 22 understryker regeringen att goda miljöanpassade kommunikationer och en utvecklad infrastruktur är en förutsättning för ekonomisk tillväxt, ökad sysselsättning och bibehållen


Utskottsberedning: -1996/97:TU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Socialtjänstlagen

Motion 1996/97:So664 av Martin Nilsson (s)

Motion till riksdagen 1996/97:So664 av Martin Nilsson s Socialtjänstlagen Bakgrund Socialtjänstkommittén redovisade i sitt betänkande ett behov av en s.k. riksnorm, innebärande en norm som närmare preciserade den för alla medborgare gemensamma skäliga levnadsnivån. Regeringen har aviserat förändringar av lagen, och


Utskottsberedning: -1996/97:SoU18
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se