Marita Aronson (FP)

Marita Aronson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets Västra Götalands läns västra
Titel fil.dr., leg.psykolog
Född år 1939

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2006-10-02

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Sammansatta justitie- och socialutskottet

  • Suppleant 2006-02-09 – 2006-04-26
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Suppleant 2002-10-15 – 2006-10-02
  • Riksdagsstyrelsen

  • Suppleant 2006-01-01 – 2006-10-02

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Interpellationsdebatt 2005/06:443 av Aronson, Marita (fp) 7 juni 2006 Föräldrastöd
Interpellationsdebatt 2005/06:435 av Lindgren, Ulrik (kd) 7 juni 2006 Vård av gravida missbrukare
Debatt om förslag 2005/06:SoU31 31 maj 2006 Socialtjänst (förnyad behandling)
Debatt om förslag 2005/06:SoU25 29 maj 2006 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst

Dokument:

med anledning av skr. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002

Motion 2002/03:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi30 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:130 Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om principerna för ägarstyrning av fonderna, Riksdagen tillkännager för


Utskottsberedning: 2003/04:FiU6
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

med anledning av prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer

Motion 2002/03:Fi29 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi29 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:107 Säkerställda obligationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om noggrann uppföljning av kostnaden för topplån i samband med att säkerställda obligationer


Utskottsberedning: 2003/04:FiU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

Motion 2002/03:Fi27 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2002/03:Fi27 av Karin Pilsäter m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till sådan lagändring att valfrihetsprincipen skrivs in i socialtjänstlagen, för både boende och hemtjänst.


Utskottsberedning: 2002/03:FiU19
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 12 avslag

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se